PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Alpinizm jaskiniowy – zgrupowania sportowo-eksploracyjne

Eksploracja, rozumiana jako badanie nieznanych do tej pory jaskiń, jest traktowana przez Komisję jako priorytetowy kierunek rozwoju polskiego taternictwa jaskiniowego (alpinizmu jaskiniowego). Wobec tego, w ramach dotacji z budżetu Państwa, Komisja Taternictwa Jaskiniowego dofinansowuje merytoryczną działalność eksploracyjną prowadzoną przez kluby jaskiniowe zrzeszone w PZA.

Każdy klub zrzeszony w PZA może ubiegać się o częściowe dofinansowanie organizowanej przez siebie wyprawy eksploracyjnej. Nabór wniosków jest ogłaszany w aktualnościach działu „Jaskinie” przed ustalaniem budżetu na kolejny rok (jesień).

Zgodnie z aktualną polityką KTJ, pierwszeństwo w przyznawaniu środków mają przedsięwzięcia, których organizatorzy dysponują już doświadczeniem w prowadzeniu wypraw eksploracyjnych. Organizatorzy dofinansowywanych wypraw zobowiązani są do udokumentowania oraz opublikowania poczynionych odkryć oraz do przestrzegania lokalnego prawa.

Z zasady, ze względu na ograniczone środki finansowe, KTJ nie dotuje wypraw rekonesansowych oraz wypraw organizowanych przez osoby bez udokumentowanego doświadczenia eksploracyjnego. Takie przedsięwzięcia są jednak przez Komisję popierane i w ramach możliwości wspierane merytorycznie.

Poniżej publikujemy listę wypraw dofinansowanych w poszczególnych latach, a także przekazane przez kierowników wypraw sprawozdania z ich przebiegu.

Baza wykazów przejść jaskiniowych

  • Procedura logowania się w serwisie PZA (pobierz plik pdf)
  • Instrukcja dla użytkowników (pobierz plik pdf)

Budżet

Kadra narodowa

Sprawozdania

 
Aktualności
Nowa strona PZA
Nowe wiadomości jaskiniowe od maja tylko pod http://nowe.pza.org.pl/jaskinie »
Szkolenie kartograficzne
W dniach 16. - 17.05.2015 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbędzie się centralne szkolenie KTJ PZA z zakresu kartowania jaskiń. »
Warsztaty poręczowania KTJ PZA
W dniach 24-26.04.2015 na górze Birów (Podzamcze/Ogrodzieniec) odbędą się warsztaty z zakresu poręczowania jaskiniowego. »
Zgrupowania szkoleniowo-eksploracyjne 2015
Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA ogłasza plan zadań sportowych wraz z wysokością przyznanych dofinansowań dla międzynarodowych zgrupowań sportowo-eksploracyjnych w 2015 roku. »
Szkolenia centralne!
Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA prezentuje plan szkoleń centralnych w 2015 roku »
+ więcej aktualności »
 
O związku
Statut
Historia
Struktura
Władze
Media
Lista zrzeszonych klubów
Jak przystąpić do PZA
Zasady opłacania składek
Ubezpieczenie
Fundusz Berbeki
Zespół Łączności Radiowej
„TATERNIK”
Aktualności
Archiwum
TATRY
Aktualności
Komisja Tatrzańska PZA
Graniówka (pdf)
HIMALAIZM
Aktualności
Polski Himalaizm Zimowy
WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA
Aktualności
Dokumenty
Dofinansowania
Wykazy przejść
Wnioski
Sprawozdania
WSPINACZKA SPORTOWA
Aktualności
Kalendarz i wyniki zawodów
Rankingi PZA
Kadra narodowa
Informacje dla zawodników
Informacje dla sędziów
Informacje dla trenerów
Informacje dla konstruktorów dróg
Informacje dla organizatorów
Przepisy i wzory dokumentów
Tabela opłat
KWS PZA
Budżet KWS PZA
Oferty szkoleń KWS
Ściana PZA
NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE
Aktualności
Mistrzostwa Polski
Puchar Polski
Puchar Europy Środkowej
Rankingi
Przepisy i regulaminy
Szkolenie, sędziowie
Kadra, klasy sportowe
Instruktorzy NW PZA
KNW PZA
ALPINIZM JASKINIOWY
KTJ PZA| English
Aktualności
Wyprawy
Szkolenia
Przepisy i wzory dokumentów
Nurkowanie jaskiniowe
Epimenides
SZKOLENIE
Licencjonowani instruktorzy PZA
Aktualności
Programy kursów
Betlejemka
Informacje dla instruktorów
Komisja Szkolenia PZA
Akty prawne
WSPINACZKA SKALNA
Aktualności
Komisja Wspinaczki Skalnej
Narodowy Ranking (NRWS)
Klasy sportowe
Ekiperzy PZA
Przewodnik wspinaczkowy
Zgłaszanie niebezpiecznych dróg
MEDYCYNA GÓRSKA
Aktualności
Komisja Medyczna PZA
Materiały edukacyjne
FAQ
Linki
KANIONING
Komisja Kanioningowa PZA
BIULETYN PZA
Biuletyn PZA - nr 3/2014
Biuletyn PZA - nr 2/2014
Biuletyn PZA - nr 1/2014
Biuletyn PZA - nr 1/2012
Biuletyn PZA - nr 2/2010
Biuletyn PZA - nr 1/2010
Biuletyn PZA - nr 1/2009
COS „Betlejemka”
PARTNERZY
prezydent.pl - male
pkl
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl