PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Komisja Wspinaczki Sportowej

adres: 00-087 Warszawa, ul. Corazziego 5/24
e-mail: kws@pza.org.pl

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA:

Z komisją można skontaktować się pisząc na adres kws@pza.org.pl lub korzystając z adresów do poszczególnych osób (linki powyżej).

Sprawozdania z prac KWS PZA

Zadania:

w ramach kompetencji udzielonych KWS przez Zarząd PZA, Komisja organizuje i nadzoruje współzawodnictwo we wspinaczce sportowej pod patronatem PZA.
Jako ciała doradcze KWS funkcjonują następujące grupy robocze:

Ww. grupy robocze są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd PZA na wniosek KWS. Decyzje podjęte przez grupy robocze (poza Komisją Dyscyplinarną) są zatwierdzane przez KWS i przedstawiane do zatwierdzenia Zarządowi PZA. Do zadań KWS spoza pola pracy grup roboczych należy:

 • przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd PZA własnych wniosków i uchwał,
 • ustalanie kalendarza zawodów PZA,
 • ustalanie dotacji,
 • wyznaczanie delegatów na zawody kalendarza PZA.

Sekretariat

Krzysztof Walasek

Zadania:

 • prowadzenie ewidencji licencji klubów, sędziów, kompozytorów dróg, instruktorów i trenerów — z uwzględnieniem rodzajów licencji i wysokości opłat,
 • prowadzenie ewidencji finansów KWS,
 • publikowanie na stronach internetowych KWS informacji o imprezach pod patronatem PZA,
 • publikowanie formularzy zgłoszeń organizatorów imprez, zgłoszeń na imprezy i wniosków licencyjnych,
 • moderowanie stron KWS PZA,
 • prowadzenie dokumentacji korespondencji z biurem Zarządu PZA, IFSC i Ministerstwem Sportu,
 • przesyłanie do biura Zarządu PZA protokołów z posiedzeń i uchwał KWS:
  • poprawianie protokołów z zebrań KWS,
  • protokołowanie decyzji KWS z głosowań na grupie dyskusyjnej KWS,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie klas sportowych na podstawie wyników w zawodach,
  • opiniowanie wniosków za wyniki w zawodach,
 • pomoc przy organizacji startów kadry narodowej w wybranych międzynarodowych zawodach pucharowych — tylko na prośbę zawodników,
 • pomoc przy organizacji zgrupowań kadry narodowej — wyszukiwanie noclegów, organizowanie dojazdu — na prośbę organizatora,
 • przygotowywanie bieżących dokumentów KWS, między innymi takich jak: rekomendacje KWS dla zawodników, zestawienie bazy antydopingowej KWS PZA, zestawienie członków kadry narodowej dla Ministerstwa Sportu, przygotowanie opisów do oferty z lat ubiegłych etc.
  Gotowe dokumenty przesyłane będą do akceptacji KWS,
 • przyjmowanie (ewentualna korekta) rozliczeń i sprawozdań z wyjazdów na imprezy dofinansowywane przez KWS PZA,
 • publikowanie na stronie internetowej PZA wyników i osiągnięć zawodników z kadry narodowej.

Kolegium Sędziów

Artur Polański - przewodniczący

Agnieszka Miciuła

Adam Kopta

Z kolegium sędziów można skontaktować się pisząc na adres kskws@pza.org.pl

Zadania:

 • opracowywanie regulaminów współzawodnictwa,
 • wnioskowanie o nadanie/odebranie licencji sędziów,
 • organizacja kursów sędziów,
 • wyznaczanie sędziów na zawody kalendarza PZA.

Decyzje podjęte przez Kolegium Sędziów są zatwierdzane przez KWS.

Kolegium Konstruktorów Dróg

 • Adam Pustelnik
 • Tomasz Poznański

Zadania:

 • opracowywanie regulaminów,
 • wnioskowanie o nadanie/odebranie licencji konstruktora dróg,
 • organizacja kursów konstruktorów dróg,
 • wyznaczanie konstruktorów dróg na zawody kalendarza PZA.

Decyzje podjęte przez Kolegium Konstruktorów Dróg są zatwierdzane przez KWS.

Zespół ds. Sportu Powszechnego

 • .

Zadania:

 • przygotowywanie wniosków i sprawozdań do Ministerstwa Sportu dotyczących sportu powszechnego,
 • organizacja Pucharu Młodzików i Dzieci,
 • organizacja zgrupowań Młodzików i Dzieci,
 • zatwierdzanie sprawozdań z imprez pod patronatem PZA dotyczących sportu powszechnego,
 • prowadzenie dokumentacji korespondencji,
 • przesyłanie do KWS protokołów z posiedzeń,
 • współpraca z trenerami i opiekunami.

Decyzje podjęte przez Zespół ds. Sportu Powszechnego są zatwierdzane przez KWS.

Komisja Dyscyplinarna ds. Wspinaczki Sportowej

Zadania: zapewnienie sprawiedliwego prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami PZA.

Komisja Szkolenia

Zadania: szkolenie zawodników kadry narodowej w poszczególnych konkurencjach.


[31 października 2005, ostatnia modyfikacja: 24 lutego 2016]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl