PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Opcja NNW w ubezpieczeniu Bezpieczny Powrót

Pierwsze polskie ubezpieczenie dla pasjonatach gór i sportów górskich stworzone przez Polski Związek Alpinizmu i PZU - "Bezpieczny powrót" ponownie zostało rozbudowane. Teraz wśród opcji rozszerzenia ochrony jest NNW.

Rozszerzenie ochrony o NNW, zwłaszcza dla osób, które aktywnie spędzają czas, było brakującym elementem ubezpieczenia „Bezpieczny powrót”. Dodatkowa opcja, która jest teraz dostępna, zapewnia wypłatę odszkodowania np. w sytuacji złamania nogi na szlaku. Kontuzja, upadek czy nieszczęśliwy wypadek zwłaszcza podczas uprawiania sportów, jest bardzo realnym scenariuszem podczas wyjazdu w góry.

Jest to pierwsze roczne ubezpieczenie górskie z możliwością ochrony NNW. Co ważne ubezpieczenie NNW obejmuje zdarzenia będące efektem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, które są określone w ubezpieczeniu „Bezpieczny powrót”, tj. wspinaczkę, trekking, kolarstwo górskie, a także narciarstwo czy snowboard. Sprawdź listę sportów

Koszt ochrony NNW

Rozszerzenie o następstwa nieszczęśliwych wypadków ma podstawą zaletę z perspektywy ubezpieczonego – niskie składki. Zakres ochrony i suma gwarancyjna w stosunku do składki są bardzo korzystne. Koszt pakietu indywidualnego wraz z NNW zaczyna się od 260 zł. Zatem ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na 50 tys. zł przy zakupię "Bezpiecznego powrotu", otrzymuje się już za 46 zł.

Ubezpieczenie posiada aż osiem wariantów wyboru sumy gwarancyjnej – od 50 tys. aż do miliona złotych. W pakiecie partnerskim i rodzinnym każdy z ubezpieczonych osób może wybrać inną sumę NNW, dopasowując poziom ochrony do swoich potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, a wypłata z tytułu śmierci wynosi 100 % sumy ubezpieczenia.

Program ubezpieczeniowy „Bezpieczny powrót” wystartował ponad rok temu i w tym czasie stał się rozpoznawalny w środowisku górskim. Zaangażowanie uczestników w rozwój ubezpieczenia pozwoliło na wprowadzenie nowych rozszerzeń do zakresu ochrony i dopasowanie jej do potrzeb osób korzystających z programu.

Dotychczasowe opcjonalne rozszerzenia

Na początku tego roku wprowadzono możliwość ubezpieczenia wypraw do wysokości 7 600 m n. p. m. oraz większe sumy ubezpieczenia. Teraz wśród możliwości rozszerzeń pojawiło się ubezpieczenie od NNW. Zatem od początku lipca kupując "Bezpieczny powrót" można wybrać nie tylko z dwóch wariantów ubezpieczenia, objąć ochroną wyprawy na wyższe tereny, ale także rozszerzyć ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy złożyć wniosek online. Polisa jest wysyłana na wskazany adres e-mail. Karta ubezpieczenia z zakodowanymi informacjami o polisie jest wysyłana pocztą na wskazany adres. Ochrona ubezpieczenia rozpoczyna się już w momencie złożenia wniosku.

[11 grudnia 2013, Mateusz Golicz; ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2015, Bogusław Kowalski]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Ubezpieczenie Bezpieczny powrót z opcją NNW!
Pierwsze polskie ubezpieczenie dla pasjonatach gór i sportów górskich stworzone przez Polski Związek Alpinizmu i PZU - "Bezpieczny powrót" ponownie zostało rozbudowane. Teraz wśród opcji rozszerzenia ochrony jest NNW. »
Nowości w ubezpieczeniu "Bezpieczny powrót"
Polski Związek Alpinizmu jest współautorem programu ubezpieczeniowego PZU "Bezpieczny powrót". Jest to pierwsze polska oferta, która powstała z myślą o wszystkich pasjonatach gór i sportów górskich. "Bezpieczny powrót" wystartował rok temu i w tym czasie stał się rozpoznawalny w środowisku górskim. Rosnąca popularność programu pozwoliła na wprowadzenie nowych rozszerzeń do zakresu ochrony. Wprowadzone zmiany wynikają z uwag i sugestii zgłaszanych przez samych uczestników programu. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl