PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej

Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza do udziału w kursie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku (sobota) na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i składania wykazów przejść
do 23 sierpnia 2015 r. Wykazy muszą być kompletne do tego terminu.

Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest:

 • przesłanie na adres KSWSiW: kswsiw@pza.org.pl wymaganych dokumentów (wykazy przejść) oraz danych (imię, nazwisko, adres, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail)
 • wpłata opłaty egzaminacyjnej w wysokości 200 zł na konto Polskiego Związku Alpinizmu:
  48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 po otrzymaniu informacji o dopuszczeniu do egzaminu i przed egzaminem. Ważne - tytuł przelewu: Kurs IWS 2015

1. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 • ukończone 21 lat
 • ukończony min. kurs wspinaczki skalnej wg. programu PZA prowadzony przez instruktora z aktualną licencją PZA
 • czynne uprawianie wspinaczki skalnej od min. 5 lat poparte wykazami:
 • - 15 wybranych/najlepszych dróg skałkowych ubezpieczonych o trudnościach min. VI.3
  - 10 wybranych/najlepszych dróg skałkowych na własnej asekuracji o trudnościach min. VI.2
  - 10 wybranych/najlepszych dróg wielowyciągowych powyżej 5 wyciągów o trudnościach min. VI+
  - 10 wybranych/najlepszych dróg górskich powyżej 5 wyciągów o trudnościach min. VI+
 • wykształcenie min. średnie (świadectwo ukończenia szkoły średniej)
 • niekaralność
 • nienaganna postawa moralno-etyczna
 • członkostwo w Klubie Wysokogórskim zrzeszonym w PZA oraz pisemna rekomendacja z tego Klubu
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie praktycznym na kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA oraz o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora wspinaczki

Na tej podstawie wybrani kandydaci zostaną dopuszczeni do egzaminu wstępnego, który składać się będzie z dwóch części:

a) część praktyczna

 • pokaz sprawności wspinaczkowej na drodze ubezpieczonej o trudnościach do VI.3
 • pokaz sprawności wspinaczkowej oraz umiejętności z zakresu asekuracji na drodze nieubezpieczonej o trudnościach do VI.1+
 • wspinaczka w zespole na drodze wielowyciągowej i zjazd ze stanowiskiem pośrednim
b) część teoretyczna (test oraz rozmowa kwalifikacyjna),

2. SCHEMAT ORGANIZACJI KURSU

Program szkolenia jest realizowany w trakcie 24 dni szkoleniowych obejmujących: — zajęcia teoretyczne (wykłady, prezentacje, zajęcia na sztucznej ścianie) — zajęcia praktyczne - prowadzone przez wykładowców/instruktorów; realizowane w formie zjazdów w różnych rejonach skalnych (Sokoliki, Rudawy Janowickie, Jura Północna, Jura Południowa, Hejszowina) Zajęcia będą odbywać się w formie kilkudniowych zjazdów (3-6 dni) w okresie jesień 2015 – wiosna 2016. Po ukończeniu zajęć, aspiranci odbywają obowiązkowe staże przewidziane regulaminem kursu.

3. WARUNKI OGÓLNE

 • minimalna liczba uczestników kursu — 10 osób,
 • maksymalna liczba uczestników kursu — 12 osób,
 • maksymalna liczba kandydatów dopuszczonych do egzaminu — 20 osób,
 • w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników termin rozpoczęcia kursu może ulec przesunięciu.

4. CENA

Cena kursu: 3400 zł, w tym opłata egzaminacyjna 200 zł płatna na konto Polskiego Związku Alpinizmu (podane poniżej) po otrzymaniu przez kandydata informacji o dopuszczeniu do egzaminu ale przed terminem egzaminu.

5. KWALIFIKACJE PO KURSIE

Instruktor wspinaczki skalnej PZA posiada kompetencje do:

 • prowadzenia i nadzorowania zajęć i szkolenia na wszystkich rodzajach kursów wspinaczkowych na sztucznych obiektach oraz w terenie skalnym nie mającym charakteru wysokogórskiego (do 80 m), w tym na drogach nieubezpieczonych,
 • kierować kursami wspinaczki skalnej oraz kursami wspinaczki sportowej,
 • prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skalnej na kursach instruktorskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
 • pełnienia obowiązków kierownika zajęć na kursach IW oraz IWS na polecenie kierownika kursu,
 • wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA lub KSWSiW.

6. WARUNKI UZYSKANIA STOPNIA INSTRUKTORA WSPINACZKI SKALNEJ PZA:
 • ukończenie i zaliczenie kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej organizowany przez PZA, obecność na wszystkich zajęciach
 • zaliczenie w okresie do 3 lat od ukończenia kursu Instruktora Wspinaczki Skalnej dwóch staży praktycznych na pełnym kursie wspinaczki skalnej zgodnie z regulaminem staży.
 • opłacenie licencji w PZA na dany rok kalendarzowy.
7. TERMIN

Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku (sobota) na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Dokładna lokalizacja zostanie podana kandydatom dopuszczonym do egzaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
Egzamin praktyczny rozpocznie się ok. godziny 9.00.
Egzamin teoretyczny oraz rozmowy kwalifikacyjne będą kontynuowane od godziny 16.00.

8. KONTAKT

Pytania w sprawach związanych z kursem prosimy kierować do Komisji Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA: kswsiw@pza.org.pl

[18 maja 2015, Bogusław Kowalski]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Nadanie stopnia instruktorskiego IS PZA
W dniu 22 września 2015 roku na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA podjął decyzję o nadaniu tytułu Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA. »
Ubezpieczenie dla trenerów i instruktorów PZA
Ubezpieczenie OC i NNW instruktorów i trenerów PZA to kolejny po Bezpiecznym Powrocie, produkt ubezpieczeniowy stworzony we współpracy Polskiego Związku Alpinizmu, PZU i iExpert.pl. To solidna ochrona w najniższej cenie na rynku przygotowana z myślą o członkach PZA z uprawnieniami instruktora lub trenera. »
Komunikaty Komisji Szkolenia
Bieżące Komunikaty Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA »
Warsztaty z nawigacji GPS
W dniu 11 marca 2015 roku w siedzibie TOPR-u w Zakopanem miało miejsce szkolenie z nawigacji z zastosowaniem urządzeń GPS. »
Szkolenie z nawigacji
11 marca 2015 r. w Centrali TOPR ul. Piłsudskiego 63a odbędzie się szkolenie z nawigacji, które poprowadzi szef szkolenia TOPR Marcin Józefowicz. »
Kurs ekiperski, weryfikacja i unifikacja ekiperska
Komisja Wspinaczki Skalnej PZA zawiadamia o tegorocznych terminach kursów dla osób zrzeszonych w klubach PZA. »
Od 17.05.2013r. zmianie uległ tryb przyznawania KT
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że od 17 maja 2013r. zmianie uległ tryb przyznawania Karty Taternika. »
Reasekuracja dróg kursowych w Tatrach
Po długich debatach instruktorskich, i konsultacjach środowiskowych, za zgodą TPN, ruszyła wymiana starych spitów na nowe ringi. »
Komunikat w sprawie Karty Taternika i Akcji Junior
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu informuje, że od 17 maja 2013r. zmianie ulega tryb przyznawania Karty Taternika. »
Nadanie stopni instruktorskich PZA
W dniu 12 grudnia 2012 roku na wniosek Komisji Szkolenia, Zarząd PZA podjął decyzję o nadaniu stopni instruktorskich następującym osobom: »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl