PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Komunikat o wpisach w książkach wyjść taternickich

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora TPN nr 2/2012 wszystkie osoby, które zamierzają się wspinać w jednym z udostępnionych rejonów wspinaczkowych zobowiązane są do wpisania się do jednej z książek wyjść taternickich, znajdujących się w schroniskach w Morskim Oku, na Hali Gąsienicowej i w Dolinie Pięciu Stawów oraz w górnej stacji kolejki na Kasprowym Wierchu. Jest to jedyny wymóg dotyczący osób uprawiających taternictwo w TPN.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Bogusławy Chlipały z TPN, zajmującej się sprawami związanymi z udostępnianiem parku, w ostatnich dniach przeprowadzono kontrole ruchu turystycznego w TPN, w celu m.in. ograniczenia tzw. „turystyki pozaszlakowej”. Kontrola została przeprowadzona m in. na ścieżkach dojściowych na drogi wspinaczkowe na Mnichu i dotyczyła całego ruchu „pozaszlakowego”, w tym również taternickiego i przewodnickiego oraz różnego rodzaju szkoleń. Wśród skontrolowanych osób byli m. in. taternicy, którzy nie wpisali się do książek wyjść taternickich. Osoby te zostały pouczone o takim obowiązku lub nałożone zostały mandaty karne. Park nie zamierza represjonować wspinaczy, przypomina jednak, że wpisanie się do książki wyjść taternickich jest warunkiem uprawiania taternictwa na obszarze TPN.

Prosimy wszystkich wspinaczy o zastosowanie się do obowiązujących przepisów. Dla większej wygody taterników, w najbliższych dniach książka wyjść zostanie także umieszczona na taborze na Szałasiskach. Książki wyjść taternickich nie służą tylko TPN do celów monitoringu, ale są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa wspinających. Wpis w książce jest informacją dla TOPR, ale także dla innych wspinaczy, którzy planują działać na tej samej ścianie czy drodze.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu

[13 sierpnia 2015, Ditta Kicińska]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Akcja Zima 2016
"Akcja Zima" będzie się odbywać w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2016. Dzięki uprzejmości i wieloletniej współpracy Pani Marii Łapińskiej i Polskiego Związku Alpinizmu zmianom nie ulegają ceny noclegów w Starym Schronisku w Morskim Oku. Warunki konieczne do spełnienia, aby stać się beneficjentem „Akcji Junior” są również takie same jak w roku 2015. »
Spotkanie w TPN i projekt planu ochrony TPN
W dniu 19 listopada 2015 odbyło się spotkanie przedstawicieli PZA i TOPRu w Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach. »
Konkurs fotograficzny - MOJA ORLA PERĆ
Klub Podróżników „Śródziemie” oraz Schronisko w Dolinie Pięciu Stawów Polskich zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym skierowanym do pasjonatów fotografii i miłośników gór. Osób wrażliwych na piękno otaczającej nas przyrody i  szanujących świat zwierząt, jakim są nasze piękne Tatry. »
Baza tatrzańska - lato 2015
Jak co roku z przyjemnością zapraszamy wszystkich wspinaczy i taterników jaskiniowych na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej. Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni. »
Relacja z dyskusji o planie ochrony TPN
W sobotę 23.05.2015, w ramach XVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów odbył się panel dyskusyjny w sprawie projektu nowego planu ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. »
Akcja Zima 2015
"Akcja Zima" będzie się odbywać w terminie od 5 stycznia do 6 kwietnia 2015. Komisja Tatrzańska informuje, że ceny noclegów oraz warunki konieczne do spełnienia, aby stać się beneficjentem „Akcji Junior” są takie same jak w roku 2014. »
Morskie Oko – przyroda i człowiek
„Morskie Oko – przyroda i człowiek” pod redakcją Adama Choińskiego i Joanny Pociask-Karteczki to książka ukazująca współczesny stan wiedzy przyrodniczej i humanistycznej o Morskim Oku. Jej wydanie zbiega się z jubileuszem dziewięćdziesiątych urodzin Józefa Nyki, autora książki „Dolina Rybiego Potoku (Morskiego Oka)”. »
Baza tatrzańska PZA — lato 2014
Zapraszamy wszystkich wspinaczy i taterników jaskiniowych na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej. Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA oraz w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni. »
O tomie XIX Władysława Cywińskiego
Komu Grań Główna pisana. O tomie XIX Władysława Cywińskiego »
Akcja Zima 2014 - baza noclegowa PZA
"Akcja Zima" będzie się odbywać w terminie od 6 stycznia do 21 kwietnia 2014. Informujemy o cenach noclegów oraz warunkach koniecznych do spełnienia, aby stać się beneficjentem „Akcji Junior”. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl