PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Ubezpieczenie dla trenerów i instruktorów PZA

Ubezpieczenie OC i NNW instruktorów i trenerów PZA to kolejny po Bezpiecznym Powrocie, produkt ubezpieczeniowy stworzony we współpracy Polskiego Związku Alpinizmu, PZU i iExpert.pl. To solidna ochrona w najniższej cenie na rynku przygotowana z myślą o członkach PZA z uprawnieniami instruktora lub trenera.

Działalność sportowo-rekreacyjna, prowadzenie szkoleń czy praca z początkującymi sportowcami to wielka odpowiedzialność. Trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznych oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody podczas kursu czy treningu. Stąd konieczność posiadania ochrony ubezpieczeniowej zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności cywilnej. Polisa to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa instruktora, ale także potwierdzenie kwalifikacji i wiarygodności w oczach kursantów.

Zakres ochrony instruktora/trenera

O szkody w zawodzie instruktora nietrudno. Te wyrządzone podopiecznym lub powstałe na mieniu to bardzo realne scenariusze, np.

  • w czasie treningu po zeskoku na nieodpowiednio przygotowany materac asekuracyjny jeden ze sportowców złamie rękę,
  • podopieczny niewłaściwie asekurowany uderzył o poszycie ścianki wspinaczkowej i doznał złamania nogi i uszkodził wypożyczony sprzęt do wspinaczki,
  • instruktor źle ocenił możliwości kursanta i wybrał trudniejszy zjazd, na której kursant złamał nogę i uszkodził kosztowny sprzęt sportowy.

We wszystkich wskazanych przypadkach działa polisa odpowiedzialności cywilnej trenera i instruktora PZA. Ubezpieczenie zostało stworzone dla zawodowych instruktorów i trenerów zrzeszonych w Związku. Obejmuje instruktorów, snowboardu, narciarstwa, przewodników turystycznych. Ochroną są objęci także instruktorzy wspinaczki górskiej i skalnej, przewodnicy górscy, taternictwa jaskiniowego i narciarstwa wysokogórskiego (skialpinizmu).

Ile kosztuje polisa Instruktora i Trenera PZA?

Ubezpieczenie OC dla instruktora/trenera PZA ma bardzo konkurencyjne składki w stosunku do zakresu. Koszt polisy zaczyna się od 90 zł. Dzięki temu, że ubezpieczenie działa przez cały rok, a składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach decyzję o zakupie ubezpieczenia można podjąć w każdej chwili. Produkt jest dostępny także dla osób, które wykonują działalność trenerską lub instruktorską dorywczo.
Aby zawrzeć ubezpieczenie wystarczy skontaktować się z iExpert.pl – firmą, która zajmuje się obsługą ubezpieczenia. Polisa jest wysyłana na adres e-mail oraz listem poleconym na wskazany adres korespondencyjny. Ochrona ubezpieczenia może rozpocząć się już od dnia następnego po złożeniu wniosku.

Ochrona dopasowana do potrzeb

Każdy kto chce się ubezpieczyć może dopasować ochronę do swoich potrzeb i ryzyka, z którym wiąże się jego specjalizacja. Do wyboru jest pięć sum gwarancyjnych. Najniższa to 100 tys. zł a maksymalnie można się ubezpieczyć na 500 tys. zł.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie działa na terytorium Polski, ale istnieje możliwość rozszerzenia ochrony na terytorium całego świata. Wykupienie dodatkowej ochrony konieczne jest, gdy wykonuje się pracę poza krajem, np. jako instruktor narciarstwa w Alpach czy prowadzący kursy wspinaczkowe w Słowackich Tatrach.

Ochrona sprzętu sportowego i pracowników

Wykonywanie pracy instruktora często wiąże się z pracą na wypożyczonym lub dzierżawionym sprzęcie. W razie jego uszkodzenia trzeba się liczyć z koniecznością pokrycia strat z własnej kieszeni. PZA przewidziało i tę możliwość włączając to ryzyko do zakresu ubezpieczenia.

Program przewiduje także możliwość objęcia ochroną szkód powstałych w sprzęcie sportowym lub innych rzeczach pozostawionych na przechowanie do szatni znajdującej się na terenie obiektu sportowego.

Możliwość ochrony od NNW

Jest to pierwsze roczne ubezpieczenie instruktorów i trenerów z możliwością ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. Biorąc pod uwagę zakres ochrony i sumy gwarancyjne wysokość składek jest na bardzo atrakcyjnym poziomie. Koszt pakietu OC i NNW zaczyna się od 215 zł. Zatem ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków na sumę 100 tys. zł, otrzymuje się już za 125 zł za rok. Ubezpieczenie ma pięć wariantów sumy gwarancyjnej – od 100 tys. aż do 500 tys. złotych i ubezpieczony może dopasować poziom ochrony do swoich potrzeb. Świadczenie wypłacane jest w takim procencie sumy, w jakim instruktor lub trener doznał uszczerbku na zdrowiu. Wypłata z tytułu śmierci wynosi sto procent sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zwiększa wiarygodność i bezpieczeństwo instruktora. Z jednej strony jest potwierdzeniem jego umiejętności, z drugiej jest gwarantem ochrony dla osób korzystających z jego usług. Chcesz dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu lub kupić polisę? Kliknij TUTAJ >>

Jeśli uprawiasz wspinaczkę i wybierasz się za granicę - sprawdź ubezpieczenie Bezpieczny Powrót

[25 września 2015, Bogusław Kowalski]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Nadanie stopnia instruktorskiego IS PZA
W dniu 22 września 2015 roku na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA podjął decyzję o nadaniu tytułu Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA. »
Komunikaty Komisji Szkolenia
Bieżące Komunikaty Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej PZA »
Kurs Instruktora Wspinaczki Skalnej
Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zaprasza do udziału w kursie Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA. Egzamin wstępny odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku (sobota) na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. »
Warsztaty z nawigacji GPS
W dniu 11 marca 2015 roku w siedzibie TOPR-u w Zakopanem miało miejsce szkolenie z nawigacji z zastosowaniem urządzeń GPS. »
Szkolenie z nawigacji
11 marca 2015 r. w Centrali TOPR ul. Piłsudskiego 63a odbędzie się szkolenie z nawigacji, które poprowadzi szef szkolenia TOPR Marcin Józefowicz. »
Kurs ekiperski, weryfikacja i unifikacja ekiperska
Komisja Wspinaczki Skalnej PZA zawiadamia o tegorocznych terminach kursów dla osób zrzeszonych w klubach PZA. »
Od 17.05.2013r. zmianie uległ tryb przyznawania KT
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu przypomina, że od 17 maja 2013r. zmianie uległ tryb przyznawania Karty Taternika. »
Reasekuracja dróg kursowych w Tatrach
Po długich debatach instruktorskich, i konsultacjach środowiskowych, za zgodą TPN, ruszyła wymiana starych spitów na nowe ringi. »
Komunikat w sprawie Karty Taternika i Akcji Junior
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu informuje, że od 17 maja 2013r. zmianie ulega tryb przyznawania Karty Taternika. »
Nadanie stopni instruktorskich PZA
W dniu 12 grudnia 2012 roku na wniosek Komisji Szkolenia, Zarząd PZA podjął decyzję o nadaniu stopni instruktorskich następującym osobom: »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl