PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Komisja Taternictwa Jaskiniowego

Obecny skład Komisji Taternictwa Jaskiniowego został wybrany na Walnym Zjeździe Delegatów Klubów i Sekcji TJ w dn. 19.05.2013:

  • Marek Lorczyk — przewodniczący KTJ

  • Mateusz Golicz — wiceprzewodniczący, kontakty międzynarodowe

  • Aleksandra Adamczyk — sekretarz KTJ

  • Piotr Sienkiewicz — wyprawy

  • Robert Matuszczak — szkolenia

  • Karolina Wróblewska — media

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres ktj@pza.org.pl oraz jaskinie@pza.org.pl


[31 października 2005, ostatnia modyfikacja: 3 czerwca 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl