PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Władze Polskiego Związku Alpinizmu

Władzami związku są:

Obecne władze PZA zostały wybrane przez Delegatów na XVI Walnym Zgromadzeniu w dn. 8 - 9.06.2013 w Spale.

Zarząd


Skład Zarządu:


Z Zarządem można skontaktować się pisząc pod adres zarzad@pza.org.pl.

Komisja Rewizyjna


  • Andrzej Piekarczyk, Przewodniczący;

  • Wojciech Łukasik, Sekretarz;

  • Marek Janas;

  • Jerzy Tillak;

  • Ryszard Urbanik.

Sąd Koleżeński


  • Rafał Kardaś, Przewodniczący;

  • Hanna Wiktorowska, Zastępca Przewodniczącego;

  • Marek Grochowski, Zastępca Przewodniczącego;

  • Zofia Gutek;

  • Ryszard Kowalewski.


[31 października 2005, ostatnia modyfikacja: 29 lutego 2016]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl