PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Regulamin opłacania składek członkowskich PZA

Od początku 2006 r obowiązuje nowy regulamin opłacania składek członkowskich PZA.


1. Składki członkowskie pobierane są od członków zwyczajnych PZA.
 
2. Składka członkowska wynosi 17 PLN od członka klubu należącego do PZA (15,00 PLN na konto nr 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 i 2,00 PLN/osoba na Fundusz Berbeki na konto 79 2130 0004 2001 0584 5458 0001).
Składka członkowska podwyższona jest o 5,00 PLN z przeznaczeniem na wydawnictwo „Taternik” zgodnie z wnioskiem przegłosowanym przez delegatów na WZD PZA w 2015r.
 
3. Składki opłacane są w terminie do 31 maja danego roku.
 
4. Podstawą obliczeń wysokości składki przekazywanej przez dany klub jest ilość członków danego klubu wg stanu na dzień 31. 12. roku poprzedzającego.
 
Jednocześnie klub jest zobowiązany do przysyłania do PZA listy członków wg stanu na dzień 31. 12. roku poprzedzającego do dnia 31 marca roku następnego.
 
Fakt nie opłacenia składek przez członka klubu nie zwalnia od obowiązku zapłaty składki przez klub.
 
5. W roku przyjęcia klubu do PZA, płaci on składkę w wysokości 2,50 PLN od osoby kwartalnie.
 
6. Wpisowe do PZA nie ulega zmianie i wynosi 1000 PLN od klubu. Klub wpisuje się do ewidencji PZA po wpłynięciu wpisowego na konto Związku.
 
7. Zaległość klubu w opłacaniu składek może być podstawą do wstrzymania wypłaty zaliczek dla członków klubu, którzy otrzymają dofinansowanie wyjazdu z PZA.
 
8. Klub zobowiązany jest umieścić logo i adres PZA na swojej stronie www.
 
9. Aktualizowana lista klubów z opłaconymi składkami oraz zalegających z płatnością jest umieszczona na poniższej stronie.


[ 6 stycznia 2006, ostatnia modyfikacja: 4 lutego 2016]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl