PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.09.2011.

W telekonferencji wzięli udział: Maciej Ciesielski, Marcin Zwoliński, Ditta Kicińska, Marek Wierzbowski Paweł Lulek, Wojciech Grzesiok, Adrian Sinkiewicz, Mateusz Golicz.

  • Omawiano sprawę zawieszenia uprawnień instruktorskich W. N. oraz potencjalnej dyskusji w tej sprawie na najbliższym, Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
  • Dyskutowano nad kwestiami organizacyjnymi, związanymi z przygotowaniem zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz ustalono zakres odpowiedzialności za poszczególne elementy sprawozdania władz Związku.
  • Poruszono kwestię wyboru delegata na najbliższy zjazd UIAA. Ze względu na niemożność znalezienia osoby chętniej do reprezentowania Związku, Zarząd rozważa przekazanie mandatu PZA delegatowi węgierskiemu.
  • Omówiono temat wakatu na stanowisku Skarbnika PZA i kwestię braku w gronie Zarządu potencjalnych kandydatów, którzy mogliby pełnić tę funkcję.
  • Dyskutowano o kontrowersjach wokół wyprawy na Grenlandię („Golden Lunacy”). Sprawa nagrody przynanej zespołowi Kaszlikowski-Kubarska jest poza kompetencjami PZA. Ze względu na możliwe naciski Ministerstwa Sportu i presję medialną, Zarząd może być jednak zmuszony do podjęcia działań weryfikacyjnych w związku z wsparciem finansowym udzielonym członkom Wyprawy z dotacji Ministerstwa. Zarząd nalega obecnie na kol. Kaszlikowskiego w sprawie uzupełnienia sprawozdania złożonego do PZA o schemat drogi i inne informacje, które umożliwiłyby jej powtórzenie.


[ 5 października 2011, ostatnia modyfikacja: 5 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl