PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 27.10.2011

W telekonferencji wzięli udział: Ditta Kicińska, Marek Wierzbowski, Danuta Wach, Jacek Trzemżalski, Marek Kaliciński, Adrian Sinkiewicz, Piotr Xięski, Marcin Zwoliński, Mateusz Golicz, Bogusław Kowalski.

  • Omówiony został stan przygotowań do zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów.
  • Dyskutowano nad bieżącą korespondencją w/s zawieszenia uprawnień instruktorskich kol. W. N.
  • Dyskutowano nad kontrowersjami wokół wyprawy na Grenlandię („Golden Lunacy”). Mimo upływu kolejnego terminu, Zarząd PZA nadal nie otrzymał uzupełnienia sprawozdania od kol. Dawida Kaszlikowskiego.
  • Omówiono zmiany w statucie zaproponowane przez Komisję Statutową. Zarząd omówił założenia do swojego stanowiska w sprawie zmian, które zostanie przedstawione Delegatom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
  • Krótko omówiono kwestię stanowiska PZA w sprawie prywatyzacji Polskich Kolei Linowych.
  • Rozważano różne modele pracy Zarządu, wobec niewielkiego zaangażowania większości członków Zarządu w sprawy Związku.


[16 listopada 2011, ostatnia modyfikacja: 5 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl