PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 20.12.2011

W telekonferencji wzięli udział: Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Mateusz Golicz, Paweł Lulek, Marcin Zwoliński, Wojciech Grzesiok.

  • Omawiano kwestię powołania nowego przewodniczącego Komisji Wspinaczki Sportowej. Z uwagi na nieobecność znaczniej części Zarządu na telekonferencji, kandydatura nie była głosowana.
  • Dyskutowano nad stanem systemu informatycznego PZA. Zarząd przewiduje przeprowadzenie jego kompleksowej modernizacji w oparciu o projekt funkcjonalny, skonsultowany z poszczególnymi Komisjami.
  • Podjęto uchwałę o wsparciu rodziny Bernadety Szczepańskiej jednorazową zapomogą w wysokości 2 000 zł, ze środków Funduszu Berbeki.
  • Podjęto uchwałę o powierzeniu misji sformowania Komisji Bezpieczeństwa Michałowi Kochańczykowi.
  • Dyskutowano pokrótce stanowisko Zarządu w sprawie tablicy poświęconej pamięci Wandy Rutkiewicz. Podjęto uchwałę o współfinansowaniu tablicy przez PZA.
  • Omawiano postęp w obszarze tworzenia kodeksu dobrych praktyk jaskiniowych we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska województwa śląskiego.
  • Dyskutowano nad funkcjonowaniem Zarządu i priorytetami na pierwszy kwartał 2012.


[ 5 lutego 2012, ostatnia modyfikacja: 5 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl