PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 16.02.2012

W telekonferencji wzięli udział: Marek Wierzbowski, Paweł Lulek, Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Marek Kaliciński, Renata Wcisło.

  1. Renata Wcisło zrelacjonowała problemy z jakimi boryka się „Taternik”. Poza bieżącymi sprawami wynikającym z redakcji omówiona została również kwestia konieczności podpisywania umów z autorami tekstów publikowanych w Taterniku i system ich dystrybucji. Dyskutowano nad zasadnością opóźnienia wydania wersji elektronicznej „Taternika” w stosunku do wydania papierowego. Uznano, że brak jest podstaw do podjęcia takiej decyzji, gdyż spowoduje to utratę klienta wersji elektronicznej, która jest sprzedawana a nie rozdawana (klienci wersji elektronicznej to klienci raczej nie zainteresowani zakupem wersji papierowej).
  2. Przedyskutowano kandydatury złożone w ramach ogłoszenia skierowane do Klubów przez PZA na Przewodniczącego Komisji Mediów.
  3. Dyskutowano nad możliwością stworzenia rankingu dla wspinaczy skalnych jako elementu integrujący młodych sportowców z PZA i aktywizujący ruch w serwisie internetowym.
  4. Przedyskutowano kwestię konieczności otrzymania przez PZA wniosków i preliminarzy ze strony Kingi Baranowskiej w celu oceny prawidłowości szacunku kosztów poszczególnych wypraw.
  5. Dyskutowano nad działaniami jakie należy podjąć w związku ze sprawą PZA v instruktor R.Sz.


[28 lutego 2012, ostatnia modyfikacja: 6 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl