PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 29.02.2012

W telekonferencji wzięli udział: Marek Wierzbowski, Paweł Lulek, Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Marek Kaliciński, Marcin Zwoliński

  1. Piotr Xięski poruszył problem zbyt niskiej aktywności członków zarządu i rozważenia konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego.
  2. Poruszona została kwestia sposobu zarządzania COŚ „Betejemka”, tak aby zarząd nad tym obiektem nie był prowadzony przez jego beneficjentów, tj. Komisję Szkolenia; ponadto poruszona została konieczność pilnego wdrożenia systemu rezerwacyjnego.
  3. Omówiony został list skierowany przez Wacława Sonelskiego do PZA w sprawie publikacji podręcznika dla instruktorów alpinizmu.
  4. Marcin Zwoliński przedstawił konieczność zmiany przewodniczącego KNW. Przedyskutowana została kwestia powoływania zawodniczki K. T. do reprezentacji i uzależnienie tego od decyzji selekcjonera. Omówiono sposoby w jaki można byłoby wesprzeć zawodniczkę A. F. z uwagi na jej bardzo dobre wyniki sportowe.
  5. Dyskutowano nad terminem i miejscem najbliższego WZD PZA.
  6. Przedyskutowano kwestię przywrócenie uprawnień instruktorskich W. N.
  7. Dyskutowano nad przyznaniem honorowego członkostwa Bernadette McDonald.


[14 marca 2012, ostatnia modyfikacja: 6 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl