PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 04.04.2012

W telekonferencji wzięli udział: Marek Wierzbowski, Paweł Lulek, Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Maciek Ciesielski, Danuta Wach (w części), Marcin Zwoliński, Wojciech Grzesiok.

  1. Przedyskutowano szeroko problematykę zarządzania COS „Betlejemka” i organizacji najbliższych kursów letnich, w tym zdecydowano o przyjęciu rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Szkolenia kolegi Roberta Rokowskiego;
  2. Podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet klubów zrzeszonych w PZA Tatrzańskiego Stowarzyszenia Kanioningowego;
  3. Omówione zostały wstępne propozycje lokalizacji najbliższego zebrania WZD;
  4. Zdecydowano o przesłaniu odpowiedzi Wojciecha Święcickiego do Wacława Sonelskiego w temacie prowadzonej korespondencji dotyczącej podręcznika dla instruktorów alpinizmu;
  5. Zdecydowano o przesłaniu zapytania do Komisji Statutowej o postępach w zakresie prowadzonych prac w kontekście zbliżającego się WZD;
  6. Przesłanie odpowiedzi do Pana Kamila Zeidler, iż PZA nie czuje się kompetentny do interpretacji zapisów prawa w zakresie bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich.
  7. Przedyskutowano problem poruszony w piśmie przez Macieja Pawlikowskiego dotyczący organizacji zawodów narciarskich.


[15 kwietnia 2012, ostatnia modyfikacja: 6 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl