PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 22.01.2013

W telekonferencji wzięli udział: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Paweł Lulek, Maciej Ciesielski, Mateusz Golicz

Omawiano następujące sprawy:

  1. Dyskusja nad przywróceniem uprawnień członkowskich kol. M.P.
  2. Ranking Wspinaczki Skalnej oraz prawidłowość funkcjonowania Komisji Wspinaczki Skalnej
  3. Zażalenie kol. T.P. na decyzję Komisji Szkolenia w/s nie nadawania mu stopnia instruktora taternictwa.
  4. Wniosek o nadanie klasy sportowej kol. Małgorzacie Szymańskiej.
  5. Dyskusja nad organizacją Mistrzostw Polski we wspinaczce lodowej/drytoolowej.
  6. Głosowanie w sprawie regulaminu komisji specjalistycznych oraz Regulaminu Zarządu PZA.
  7. Wniosek o patronat PZA nad imprezą Wintercamp.
  8. Dyskusja nad objęciem patronatem przez PZA Konferencji „European Hypoxia” na Polanie Chochołowskiej.

W trakcie telekonferencji podjęto dwie uchwały:

1. W sprawie uchylenia regulaminów poszczególnych komisji specjalistycznych i zatwierdzenia jednego, spójnego dla wszystkich komisji - zgodnie z wzorem przedłożonym przed telekonferencją. Oddano głosów: za - 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

2. W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu pracy Zarządu PZA po korektach. Oddano głosów: za - 7, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.


[22 stycznia 2013, ostatnia modyfikacja: 28 października 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl