PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 16.04.2013

W telekonferencji wzięli udział: Zarząd: Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Marek Wierzbowski, , Marcin Zwoliński; Goście: Renata Wcisło, Piotr Pustelnik, Bogdan Jankowski

  1. Zarząd PZA poprosił Koleżankę Renatę Wcisło o przygotowanie koncepcji obchodów rocznicy 110 lecia funkcjonowania polskich organizacji alpinistycznych. Korzystając z okazji obecności Koleżanki Redaktor Zarząd podziękował ponadto Renacie za pracę włożoną wydanie ostatniego zeszytu Taternika 4.2012/1.2013, które zostało wysoko ocenione również przez czytelników nie związanych bezpośrednio ze środowiskiem.
  2. Zarząd PZA przeprowadził rozmowę z członkami zespołu ds badania przyczyn wypadku na Broad Peak. Kol. Piotr Pustelnik poinformował, że wszystkie narzędzia techniczne (konta poczty elektronicznej, wewnętrzna grupa dyskusyjna komisji) zostały uruchomione. Ponadto Piotr Pustelnik Przewodniczący Zespołu, przekazał następującą listę czynności i zagadnień, jakich rozpoznanie stoi przez Zespołem: (a) analiza przygotowań do wyprawy, (b) analiza przebiegu wyprawy , (c) sprawy techniczne związane z organizacją wyprawy (zabezpieczenie techniczne, medyczne), (d) kwestie etyczne.
  3. Następnie Zarząd podjął w drodze głosowania uchwałę o nowelizacji Regulaminu Zarządu PZA. Konieczne było doprecyzowanie w Regulaminie procedury głosowania w formie elektronicznej na grupie dyskusyjnej pza.zarzad oraz modyfikacja zapisu w zakresie terminu i formy w jakim protokół z posiedzenia Zarządu powinien zostać sporządzony i przyjęty przez Zarząd. W głosowaniu oddano głosów za - 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0
  4. Zarząd podjął decyzję o udzieleniu patronatów PZA dla akcji: „Czyste Góry Czyste Szlaki 2013” oraz „Czyste Tatry”, organizowanych przez Klub Podróżników „Śródziemie”. W głosowaniu oddano głosów za - 6, przeciw - 0, wstrzymało się - 0
  5. Ostatnim przedyskutowanym tematem była organizacja Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w boulderingu w 2013 roku. Marek Wierzbowski pokrótce przedstawił problemy formalne związane z organizacją cyklu zawodów . Zarząd podjął decyzję, że newralgiczne kwestie w projektach dokumentów dot. organizacji Pucharu będą konsultowane bezpośrednio z KWS a osobą reprezentującą PZA w tym zakresie będzie Marek Wierzbowski. Ponadto podjęte zostaną działania w celu pozyskania osoby zaznajomionej z organizacją tego typu imprez, która będzie w tym względzie reprezentowała i dbała o interesy Związku.


[ 2 maja 2013, ostatnia modyfikacja: 21 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl