PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 07.05.2013

W telekonferencji wzięli udział: Zarząd: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Maciej Ciesielski, Mateusz Golicz, Marcin Zwoliński; Komisja Rewizyjna: Marek Kaliciński; Goście: Grzegorz Gajaszek, Tomasz Poznański

Omawiano następujące sprawy:

  1. Dyskusja w temacie Regulaminu dot. zmiany barw klubowych. Ustalono, iż w zależności o opinii poszczególnych Komisji Regulamin będzie odnosił się tylko do wspinaczki sportowej lub do wszystkich dyscyplin zrzeszonych w PZA.
  2. PHZ - sytuacja wokół dotacji z MSiT.
  3. Działania Fundacji Wspinka wymierzone przeciw PZA.
  4. Dyskusja nad modyfikacją zasad uczestnictwa w Akcji Junior oraz propozycją zmiany opłaty pobieranej za wydanie Karty Taternika.
  5. Dyskusja w temacie utraty uprawnień przez instruktorów PZA (w związku z unifikacją).
  6. Podsumowanie efektów działań pełnomocnika PZA w temacie Ustawy deregulacyjnej.
  7. Dyskusja w temacie działań TPN podejmowanych w związku z planami usunięcia punktów stałych w wybranych partiach Tatr (w związku z dewastacja przyrodniczą).
  8. WZD 2013 – kwestie organizacyjne.
  9. Dyskusja w związku z pismem dot. wypadku P. K. na Grossglocknerze.
  10. Pismo RDOŚ Katowice w sprawie umowy na zarządzaniem ruchem turystycznym w obszarze Rezerwatu Góra Zborów.


[21 maja 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl