PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Komisja Kanioningowa

Komisja Kanioningowa zajmuje się koordynowaniem działalności kanioningowej stowarzyszeń, organizacji i osób zrzeszonych w PZA.

Komisja została powołana na roczną kadencję i podlega Zarządowi PZA.

Do zadań KK należy w szczególności:

  • unifikacja technik i stworzenie ogólnego programu szkoleniowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dostępnego dla organizacji i osób uprawiających kanioning w ramach PZA. W czasie tworzenia programu działania przeprowadzane będą w ramach współpracy z TOPR
  • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających kanioning wobec innych organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. ministerstwo sportu, dyrekcje parków narodowych, zagraniczne federacje narodowe)
  • organizowanie oraz prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów doskonalących, wspieranie inicjatyw sportowych i eksploracyjnych podejmowanych przez stowarzyszenia i kluby
  • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kanioningowego

Komisję Kanioningową tworzą:

  • Jacek Broński — przewodniczący KK, autoratownictwo i ratownictwo
  • Aleksander Dobrzański — członek KK, zagadnienia techniczne, projekty ekiperskie, wyprawy zagraniczne
  • Joanna Jędrys — członek KK, wyprawy i kontakty międzynarodowe
  • Marcin Sikora — członek KK, szkolenie wodne, wyjazdy zagraniczne
  • Zbigniew Tabaczyński — sekretarz KK, zagadnienia techniczne, projekty ekiperskie

Zalecenia Komisji Kanioningu przy Polskim Związku Alpinizmu

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres kk@pza.org.pl oraz pod prywatnymi adresami mailowymi.


[17 czerwca 2013, ostatnia modyfikacja: 10 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl