PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 07.06.2013

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Janusz Onyszkiewicz, Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Marcin Zwoliński

Zebranie Zarządu odbyło się w Spale w dzień poprzedzający XVI Walne Zgromadzenie Delegatów PZA. Rozpoczęło się o godz. 20:30. Omówiono pokrótce sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem w/w Zgromadzenia.


Następnie Marek Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet klubów, zrzeszonych w PZA Speleoklubu „Kras” Kraków.

Wyniki głosowania: Za -7 głosów, Przeciw - 0 głosów, Wstrzymujące się – 0 głosów.

Klub został przyjęty większością głosów uprawnionych do głosowania.


[ 7 czerwca 2013, ostatnia modyfikacja: 19 października 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl