PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 21.05.2013

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Mateusz Golicz, Marcin Zwoliński, Wojciech Grzesiok.

Komisja Rewizyjna: Marek Kaliciński

Goście: Tomasz Poznański

Porządek obrad:

 1. Zagadnienia związane z Regulaminem zmiany barw klubowych, podziałem środków oraz wynagrodzeniem dla sędziów i kompozytorów dróg.
  Zarząd poinformował, iż podział środków oraz zasady wynagradzania sędziów i kompozytorów dróg znajduje się w gestii danej Komisji.
 2. Omówienie kwestii organizacyjnych oraz formalnych związanych ze zbliżającym się WZD.
 3. Wypadek na Grossglocknerze - wniosek Artura Paszczaka o powołanie komisji wypadkowej.
  Ustalono, iż wskazane jest powołanie komisji wypadkowej. Propozycja w tej kwestii zostanie wystosowana do Wojciecha Święcickiego, jako osoby, która do samego początku była zaangażowana w niniejszy temat.
 4. Zespół ds. BP – aktualny stan zaawansowania prac.
  Ustalono, iż jeśli Zespół nie będzie w stanie przygotować materiałów na WZD oddelegowany zostanie reprezentant będący w stanie odpowiedzieć na ew. pytania delegatów.
 5. Relacja ze spotkania w dniu 20/05/2013 w TPN w sprawie Planów Ochronnych TPN oraz spraw bieżących bazy tatrzańskiej.
 6. Zatwierdzenie nowego składu Komisji Taternictwa Jaskiniowego.
 7. Zatwierdzenie składu Komisji Kanioningu.
 8. Akceptacja treści komunikatu odnośnie Karty Taternika i „Akcji Junior”.


[21 maja 2013, ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2013]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl