PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.09.2013

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Marek Grądzki, Bogusław Kowalski, Tomasz Poznański, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski.

Omówiono następujące kwestie:

 1. Sytuacja w Komisji Wspinaczki Sportowej.
  A. Kamiński w rozmowie z członkami Zarządu, głównie T. Poznańskim, a także M. Wierzbowskim oraz P. Xięskim przedstawił swój pogląd na temat sytuacji w Komisji Wspinaczki Sportowej i trudności w ustaleniu składu w nowej kadencji. Ostatecznie z braku widocznych możliwości dojścia do porozumienia zdecydowano się omówić ten temat szerzej w najbliższej przyszłości i w węższym gronie osób zainteresowanych.
 2. Sprawa BP, ciąg dalszy.
  Omówiona została sytuacja mająca miejsce na Przeglądzie Filmów Górskich w Lądku Zdroju. Podjęto uchwałę o przyjęciu raportu z jednoczesną prośbą do zespołu ds. zbadania przyczyn wypadku na Broad Peak, aby nie rozwiązywał się i pozostał do dyspozycji Zarządu PZA.
 3. Skład Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej.
  P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej: Krzysztof Skoczylas (przewodniczący), Maciej Ciesielski, Piotr Górka, Adam Pieprzycki, Marek Pokszan, Dariusz Porada.

  Wyniki głosowania: za – 7 osób, przeciw – brak, wstrzymujących się – brak. Wniosek został przyjęty. Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.


[25 września 2013, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl