PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.10.2013

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok, Ditta Kicińska, Bogusław Kowalski.

Gość: Renata Wcisło.

Omówiono następujące kwestie:

  1. Dyskusja w sprawie ew. przenosin do starego lokalu (ul. Noakowskiego).
  2. P. Xięski, M. Wierzbowski i W. Grzesiok przedstawili okoliczności i uzasadnienie zmiany lokalu na obecną siedzibę przy ul Corazziego. Po dyskusji, Zarząd PZA uznał, że nie ma potrzeby przenosin do starego lokalu.
  3. Szczyt Gliwicki II – przygotowania.
  4. R. Wcisło zreferowała sprawę tzw. listów otwartych, dotyczącą udziału mediów w Szczycie w Podlesicach. Redakcja serwisu brytan.com.pl przesłała do redakcji Taternika, z prośbą o podpisanie, propozycję listu otwartego do Zarządu PZA. Jednocześnie inny list rozesłany został do redakcji mediów tematycznych. Zarząd PZA, po dyskusji, uznał, że mimo nacisków ze strony mediów (zarówno wspinaczkowych, jak i innych) Szczyt Gliwicki będzie wewnętrznym spotkaniem PZA, zamkniętym dla osób postronnych, w tym przedstawicieli mediów.
  5. Propozycja serwisu wspinanie.pl w sprawie panelu dyskusyjnego na KFG.
  6. Przedyskutowano propozycję serwisu wspinanie.pl, dotyczącą udziału/współorganizacji panelu dyskusyjnego poświęconego sprawie wypadku na Broad Peak na Krakowskim Festiwalu Górskim.


[29 października 2013, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl