PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 03.12.2013

W zebraniu wzięli udział: Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Bogusław Kowalski, Marek Wierzbowski, Tomasz Poznański, Wojciech Grzesiok.

Gość: Renata Wcisło.

Podczas spotkania omówiono:

 1. Udział PZA podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego.
  Zdaniem B. Kowalskiego PZA powinna wziąć udział w imprezie z uwagi na i tak dużą reprezentację instruktorów, podczas Festiwalu będą wygłaszali prelekcje i prowadzili warsztaty.
 2. Krótkie podsumowanie spotkania etycznego w Podlesicach.
  Krótka rozmowa na temat stenogramów po spotkaniu etycznym w Podlesicach.
 3. Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej.
  Zdaniem P. Xięskiego trzeba zachować działanie Komisji. D. Kicińska zaproponowała rozmowę z Markiem Grądzkim. Na tą chwilę P. Xięski proceduje złożone wnioski zgodnie z przyjętym trybem.
 4. Protokół pokontrolny ZUS.
  Krótko omówiono kwestie pokontrolne z ZUS. PZA grozi kara finansowana za stwierdzone uchybienia.
 5. Omówiono kwestię ew. podjęcia współpracy z Jagodą Mytych. P. Xięski stwierdził, że można zasugerować założenie firmy i podjęcie współpracy z PZA na różnych obszarach. D. Kicińska zobligowała się do rozmowy z Jagodą Mytych w tym temacie.
 6. W. Grzesiok krótko zreferował sprawę dronów i przebiegu rozmów z firmą Micomp.


[ 3 grudnia 2013, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl