PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 11.03.2014

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Piotr Xięski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Tomasz Poznański, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok, Marcin Zwoliński, Bogusław Kowalski.

Goście: Anna Karkosz, Katarzyna Grześkowiak, Renata Wcisło.

Omówiono następujące sprawy

 1. Współpraca z firmą Alpina.
  Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że nie ma formalnych przeszkód, aby PZA podjęło współpracę z wyżej wymienioną firmą.
 2. Badania lekarskie himalaistów.
  Potwierdzono informację odnośnie daty badań himalaistów, które mają zostać przeprowadzone w Śląskim Centrum Chorób Serca.
 3. COS Betlejemka – wentylacja.
  Krótko scharakteryzowano od strony technicznej stan prac w COS Betlejemka. Omówiono jak odnosi się prawo budowlane w stosunku do schronisk górskich. Przedstawiono alternatywne rozwiązania jeśli chodzi o przygotowanie projektu wykonawczego w zakresie wentylacji.
 4. Tygodnik Powszechny.
  Ustalono, iż rozmowy PZA z TP będą przeprowadzane drogą mailową.
 5. Kalendarz PZA.
  Przedstawiono propozycję rozdysponowania pozostałych egzemplarzy kalendarzy PZA na rok 2014.
 6. Ubezpieczenie PZU-PZA.
  Zdefiniowano słabe strony promocji ubezpieczenia oraz ustalono plan działania, który ma przyczynić się do większej sprzedaży tego produktu.
 7. Kalendarz imprez.
  Większością głosów zatwierdzono uchwałę dotyczącą kalendarza imprez PZA oraz przyjęcia KW Lublin w poczet klubów zrzeszonych w PZA.
 8. Wnioski ze Szczytu w Podlesicach.
  Nastąpiła dyskusja dotycząca możliwości opublikowania materiałów ze Szczytu. Wobec toczącej się w prokuraturze sprawy po wypadku na BP ustalono, iż materiały nie zostaną opublikowane.
 9. Obóz zimowy kobiet.
  Przedyskutowano możliwość dofinansowania obozu zimowego dla kobiet, o co wnosiła Edyta Sadowska. Ustalono, że jeżeli w przyszłym roku zostanie złożony stosowny wniosek, to być może koszty takiego obozu zostaną w jakiejś części pokryte.


[11 marca 2014, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl