PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.03.2014

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Bogusław Kowalski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański, Wojciech Grzesiok, Miłosz Jodłowski, Marcin Zwoliński.

Goście: Renata Wcisło, Katarzyna Grześkowiak.

Podczas spotkania omówiono:

 1. Przyjęcie Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego.
  Ustalono, że głosowanie nad przyjęciem Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego zostanie zarządzone na grupie dyskusyjnej Zarządu po otrzymaniu kompletu dokumentów. Na tą chwilę brak wiedzy o istnieniu jakichkolwiek przeszkód do przyjęcia Klubu w poczet klubów zrzeszonych w PZA.
 2. TPN – wynik wyborów kierownictwa.
  Szymon Ziobrowski został dyrektorem TPN.
 3. Juhofola - szkolenia w Niemczech.
  Ditta Kicińska krótko zreferowała kwestię zarejestrowania PZA, aby członkowie klubów mogli wziąć udział w obozach szkoleniowych w Niemczech związanych ze speleologią i taternictwem jaskiniowym (dla młodzieży) dofinansowanych przez UE (wcześniej przez DAAD - organizacja współpracy polsko - niemieckiej).

  Dodatkowo Wojciech Grzesiok zreferował wynik spotkania w Centrum Chorób Serca. Zostało ustalone, że członkowie wypraw będą badani przed i po powrocie w wyprawy. Jednym z pierwszych badanych będzie m.in. Adam Bielecki w związku z wyjazdem na Kanczendzongę.

 4. Konferencja trenerów i instruktorów wspinaczki sportowej.
  B. Kowalski krótko zreferował kwestię pomysłu organizacji konferencji instruktorsko-trenerskiej w Jaworznie 26 – 27 września przez Grzegorza Tuckiego. Jako trenerzy zostali zaproponowani: G. Gajaszek, A. Beno oraz dr K. Sas - Nowosielski i A. Magiera.
 5. Oferta dla potencjalnych sponsorów PZA/kadry szkoleniowej.
  M. Jodłowski krótko zreferował problematykę pozyskiwania sponsorów przez Komisję Szkolenia. Ustalono, że prezentacja przygotowana przez KS zostanie przesłana do członków Zarządu. Ponadto uznano, iż kwestia pozyskiwania sponsorów jest w gestii każdej Komisji.
 6. Taternik – problematyka związana z przygotowaniem wydania, współpraca z recenzentami, autorami, reklamodawcami.
  Renata Wcisło zreferowała bieżące problemy związane z pracą nad przygotowaniem numeru Taternika. M.in. korektorzy/recenzenci są przesyceni ilością materiałów przekazywanych do opracowania. Nieustająco jest szalenie trudne pozyskiwanie reklamodawców. Z uwagi na złożoność problemu powrócono do pierwotnej koncepcji, iż temu tematowi (tj. Taternikowi) należy poświęcić odrębne spotkanie. Jego termin zostanie zaproponowany przez Renatę Wcisło. Uczestnictwo zadeklarował m.in. Piotr Xięski i Miłosz Jodłowski.


[25 marca 2014, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl