PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.04.2014

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Wojciech Grzesiok, Tomasz Poznański.

Goście: Renata Wcisło.

Podczas spotkania omówiono:

 1. COS Betlejemka – stan prac.
  Piotr Xięski krótko zrelacjonował stan prac w COS Betlejemka. Ponadto przekazał informację, iż w prace przy Pochylcu będą szły w kierunku małej architektury.
 2. WZD – stan przygotowań.
  Jest konieczność wysłania ponaglenia do poszczególnych Komisji o przesłanie sprawozdania.
 3. Taternik analiza kosztów.
  Marek Wierzbowski krótko przedstawił kosztorys wydania numeru Taternika. Z wyliczeń wynika, iż do każdego numeru trzeba dodać od 18 do 20 tys. zł (w zależności od ilości stron). Wymaga to koniecznie intensyfikacji działań w kwestii pozyskania reklamodawców, aby odciążyć budżet PZA. Pozyskanie reklamodawców nie sfinansuje kosztów wydruku całego numeru, ale na pewno wpłynie na zmniejszenie straty.
 4. Przepisy dyscyplinarne – konieczność nowelizacji.
  Uległa zmianie ustawa o sporcie i przepisy dyscyplinarne wymagają pod tym względem aktualizacji.
 5. ZUS – wyniki pokontrolne.
  Marek Wierzbowski krótko zrelacjonował wyniki pokontrolne. Zasadniczo tylko jedna sprawa kwalifikuje się do wejścia na drogę sądową.
 6. Wniosek Zespołu Łączności.
  Marek Wierzbowski zobowiązał się, że napisze do Zespołu Łączności odpowiedź, iż wniosek o zakup został pozytywnie rozpatrzony (z uwagi na „samofinansowanie” z wypożyczenia niniejszego sprzętu).


[ 8 kwietnia 2014, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl