PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.04.2014

W zebraniu wzięli udział: Zarząd: Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Bogusław Kowalski, Marcin Zwoliński, Tomasz Poznański, Piotr Xięski.

Podczas spotkania omówiono:

 1. ZUS – dalsze kroki w związku z raportem pokontrolnym.
  Marek Wierzbowski krótko zreferował wyniki pokontrolne ZUS. Przedstawił przypadki, gdzie zasadne jest wstąpienie na drogę sądową oraz te sprawy, gdzie należy zobowiązania uregulować.
 2. WZD – stan przygotowań
  Krótko omówiono przygotowania do zbliżającego się WZD.
 3. Projekt nowelizacji regulaminów Komisji Szkolenia.
  Wstępnie na 7 maja ustalono datę do przedyskutowania w węższym gronie nowelizacji regulaminów Komisji Szkolenia. Priorytetowe jest przegłosowanie przede wszystkim regulaminów dot. kadry szkoleniowej z uwagi na zbliżający się sezon.
 4. Przyjęcie KS Skarpa Bytom.
  Marek Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia KS Skarpa Bytom w poczet klubów zrzeszonych w PZA.

  Wyniki głosowania: Za – 7 głosów; Przeciw – 0 głosów; Wstrzymujących się – 0 głosów.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 5. Komisja Ochrony Przyrody.
  Miłosz Jodłowski poinformował o działaniach podjętych w temacie powołania Komisji Ochrony Przyrody (realizacja postanowień ostatniego WZD PZA) w składzie: Miłosz Jodłowski, Ditta Kicińska, Przemek Wójcik, Mikołaj Bielański, Kasia Grześkowiak. Formalne głosowanie zostanie zarządzone na grupie Zarządu PZA.
 6. Betlejemka – wyniki pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej.
  M. Wierzbowski poinformował o spotkaniu z przedstawicielami TPN i Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiciele PSP stwierdzili, iż należy wykonać jakikolwiek ruch, żeby była możliwa prolongata terminów zawartych w protokole pokontrolnym. Ponadto niezbędne będzie wystąpienie do Komendy Wojewódzkiej o odstępstwo (czujki w miejsce poszerzenia drzwi itd.).

Ponadto M. Wierzbowski poinformował, iż do dymisji podał się Janusz Zaleski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska; odpowiedzialny za parki).


[23 kwietnia 2014, ostatnia modyfikacja: 21 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl