PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.06.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Michał Waś, Marcin Zwoliński, Tomasz Poznański.

Goście: Renata Wcisło, Katarzyna Grześkowiak, Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono:

 1. Betlejemka – sprawy bieżące.
  P. Xięski omówił aktualną sytuację, poinformował o podjętych działaniach związanych z dostosowaniem obiektu do wymogów ochrony p/poż.
 2. TPN
  M. Jodłowski zrelacjonował kontakty PZA z TPN. Zostało zaproponowane partnerstwo we współpracy w tworzeniu planu ochrony TPN.
 3. "Żółty szlak" w Tatrach.
  M. Jodłowski przypomniał, że PZA (K. Skoczylas) zobowiązało się do usunięcia żółtych haków CAMP. Jednocześnie podkreślił, iż powinien być złożony wniosek do TPN o zachowanie ich do celów szkoleniowych. Jest to temat na skypekonferencję z Komisją Szkolenia.
 4. Wydanie książki o Broad Peaku.
  R. Wcisło mowiła, że wiele znaczących osób z naszego środowiska optuje za wydaniem przez PZA książki o Broad Peaku. Zarówno R. Wcislo jak i P. Xięski są temu przeciwni i uważają, że powinno się skupić uwagę na "Taterniku". M. Wierzbowskii podkreślił niekorzystną sytuację finansową kwartalnika.
 5. Ojcowski PN - postępy prac.
  M. Jodłowski powiedział o piśmie wysłanym do dyrekcji OPN w sprawie wycinki krzewów, uporządkowania terenu. Rozpoczęcie prac ekiperskich zaplanowano na czerwiec.
 6. Alpina (finalizowanie umowy).
  I. Bocian poinformowła o korzystnych warunkach współpracy z Alpiną. Do umowy wprowadzono zapisy pozwalające PZA decydować o rozporządzaniu pieniędzmi od sponsora. Reklamy w "Taterniku" będą ustalane bezpośrednio z R. Wcisło.
 7. Przyjęcie składu KN w NW
  Głosowanie w sprawie składu kadry - 7 głosów "za".
 8. KWS - relacja z realizacji "programu naprawczego".
  M. Jodłowski informuje Zarząd ze rozmawiał z KWS w celu reaktywacji forum oraz poprawienia stosunków wewnątrz KWS. Na forum pojawiały się już nowe dyskusje, w kulturalny sposób i bez rywalizacji. Dlatego jest szansa na poprawienie stosunków wewnątrz komisji.
 9. Akademickie Mistrzostwa Europy.
  T. Poznański sugeruje by Mistrzostwa zorganizować w nieco uboższej wersji oraz pozyskać dla nich dofinansowanie. Informuje o zawodach WORD GAMES w 2017r. we Wrocławiu.
 10. Umowa o dzieło.
  M. Wierzbowski poinformował o problemach związanych z zawieraniem umowy o dzieło dla osób nieubezpieczonych. P. Xięski zaapelował, by w przyszłości uregulować kwestie umów dla osób współpracujących z PZA.
 11. Biuletyn.
  J. Głowacka podkreśliła ważność biuletynu, nakreśliła sposób tworzenia go. Prognozuje, że zostanie on wydany do końca czerwca.


[10 czerwca 2014, ostatnia modyfikacja: 31 lipca 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl