PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.08.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Michał Waś, Wojciech Grzesiok, Piotr Kubicki.

Goście: Jolanta Głowacka.

Omówiono następujące tematy:

 1. Zgłoszenie do nagrody Fair Play dla uczestników wyprawy na Broad Peak.
  B. Kowalski zajmie się przygotowaniem wniosku.
 2. Ubezpieczenia - relacja Piotra Kubicy ze spotkania z iExpertem.
  Musimy dążyć do sprzedaży 1000 polis „Bezpieczny Powrót”.Należy podjąć rozmowy z TOPR i PTTK, by można upowszechnić informację i reklamę.Trzeba podjąć starania aby ubezpieczenie łączyło się ze zniżkami w schroniskach dla osób ubezpieczonych, podobnie jak jest to w krajach alpejskich.
 3. Galaktyka – reklama instruktorów PZA.
  B. Kowalski oświadczył, że mamy już niewiele czasu na przygotowanie reklamy instruktorów PZA do wydawnictwa Galaktyka. Padła propozycja, by rozesłać do instruktorów e-maile z prośbą o nadsyłanie pomysłów dotyczących reklamy.
 4. Szkolenie ekiperów.
  W PZA jest ponad 200 ekiperów, z czego większość jest nieaktywnych. Zwrócono uwagę, że obecnie nie jest uregulowana sytuacja funkcjonowania zabezpieczeń, PZA jest natomiast odpowiedzialne za stan asekuracji we wszystkich regionach, gdzie podpisane są umowy. Należy skupić się bardziej na jakości nowych zabezpieczeń, kandydaci przed przyjęciem na kurs powinni mieć doświadczenie techniczne z realizacji zadan wysokościowych oraz rekomendacje z klubu i od doświadczonych ekiperów.
 5. Budżet Zako Boulder Power.
  T. Poznański poinformował że KWS dofinansuje zawody kwotą 6-7 tys. zł oraz ufunduje nagrody rzeczowe.
 6. Pismo do Krzysztofa Wielickiego.
  Postanowiono nie odpowiadać pisemnie na prośbę K. Wielickigo, lecz zaproponować K. Wielickiemu i J. Majerowi spotkanie w kwestiach organizowania i finansowania wypraw.
 7. Baza tatrzańska w połowie sezonu.
  Z powodu niesprzyjającej aury baza tatrzańska nie jest w pełni wykorzystana. Zwrócono uwagę na konieczność przebudowy modelu szkolenia Grupy Młodzieżowej, oraz obniżenia wysokich kosztów szkolenia.


[ 5 sierpnia 2014, ostatnia modyfikacja: 16 października 2014]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl