PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 30.09.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Bogusław Kowalski, Wojciech Grzesiok, Tomek Poznański

Goście: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. IV Konferencja Medycyny Górskiej – wniosek o dofinansowanie skierowany przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego.
  Zdaniem P. Xięskiego należy zapytać jakie są oczekiwania PTMiRG (Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego) z uwagi na fakt, iż chcemy projekt wesprzeć, ale nie dysponujemy duża ilością środków finansowych. Zebrani się zgodzili, że to dobre rozwiązanie.
 2. Przyznanie M. Jodłowskiemu stopnia Instruktora Taternictwa PZA – głosowanie
  Piotr Xięski na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej zarządził głosowanie w sprawie nadania Koledze Miłoszowi Jodłowskiemu stopnia Instruktora Taternictwa PZA.
  Wyniki głosowania:
  Za – 7 głosów
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 3. Festiwal w Lądku- Zdroju– podsumowanie działań związanych z PZA.
  Zdaniem zebranych należy popracować nad stoiskiem PZA. Obecne stoisko PZA nie prezentowało Związku, a tylko część jego działalności jaką jest działalność wydawnicza.
 4. Przygotowania do KFG.
  Zdaniem zebranych zgodnie z wątkiem w ust 3 warto skupić się, aby stoisko PZA promowało Związek i przedstawiało w miarę możliwości całe spektrum działania (szkolenia, wydawnictwa, działalność w zakresie Naszych Skał itd.). Dlatego należy w tym zakresie, kontynuować wątek na grupie Zarządu. Ponadto zdaniem m.in. M. Jodłowskiego i M. Wasia warto opracować agencję dla stoiska podczas KFG, aby zapewnić na nim „ruch” wygenerowany np. poprzez obecność osobistości środowiska górskiego itp. losowanie nagród.
 5. Polskie obywatelstwo dla Denisa Urubki.
  Zdecydowano, że należy poprzeć wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa dla D.Urubko. W. Grzesiok przygotuje projekt odpowiedzi do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
 6. Polski Himalaizm Kobiecy.
  Program Polskiego Himalaizmu Zimowego został rozszerzony. Polskie Himalaje, bo taką nazwę przyjął projekt w zmienionej formie, mają na celu: zdobywanie gór trudnymi technicznie drogami w stylu alpejskim, eksplorację dziewiczych rejonów górskich oraz zdobywanie najwyższych gór zimą, czyli kontynuację PHZ. Jak również szkolenia młodych himalaistów i promowanie samodzielnie wspinających się kobiet.
  Wojciech Grzesiok poinformował, iż zostanie wystosowany komunikat dla kobiet wspinających się jako zaproszenie do programu Polskie Himalaje. Draft komunikatu zostanie zamieszczony na grupie zarządu.
 7. Kadra szkoleniowa - nowelizacja przepisów.
  Szeroko przedyskutowano kwestie nowelizacji przepisów kadry szkoleniowej. Problem dotyczy uzupełnienia dotychczasowej hierarchii instruktorskiej m.in. o instruktorów sportu. W toku dyskusji ustalono, iż draft przepisów zostanie przygotowany przez Tomka Poznańskiego. Bezpośrednio zainteresowany poinformował, iż przed przedstawieniem dokumentów do wglądu Zarządu zamierza je skonsultować z przedstawicielami wspinaczki sportowej.


[30 września 2014, ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl