PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.11.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Tomek Poznański, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Wojciech Grzesiok.

Goście: Jolanta Głowacka, Renata Wcisło.

Spotkanie zostało zwołane w celu przedyskutowania w szerszym gronie spraw bieżących mających pilny charakter.

Z kluczowych kwestii było zarządzenie przez Marka Wierzbowskiego głosowania w sprawie zobowiązania się PZA do przestrzegania zasad Karty Olimpijskiej.

Wyniki głosowania:
Za - 7 głosów
Przeciw - 0
Wstrzymało się - 0

Uchwała przyjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.


[ 4 listopada 2014, ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl