PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 25.11.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Wojciech Grzesiok, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski

Goście: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Danych Osobowych dla PZA.
  Omówiono konieczność dostosowania bazy danych do obecnych przepisów dotyczących przetwarzania i przechowuwania danych osobowych. M.Waś poinformował o obowiązku odbycia szkolenia osób mających dostęp do bazy danych.
 2. Prośba o bezpłatny dostęp do wydań archiwalnych Taternika.
  Zwrócono się do PZA z prośbą o bezpłatne udostępnienie archiwalnych numerów „Taternika” w wysokiej rozdzielczości. Zarząd postanowił odmówić, ponieważ materiał ten jest płatny a do zapoznania się z treścią wystarczy bezpłatny dostęp do wydań w niskiej rozdzielczości.
 3. Biuletyn PZA.
  Ustalono, że kwartalnik będzie nadal tworzony w obecnej, bardziej rozbudowanej formie.
 4. Pomoc po pożarze u Haliny i Jacka Czechów.
  Do chwili obecnej została udzielona pomoc finansowa z Funduszu Berbeki oraz dobrowolnych składek kolezanek i kolegów. Ponad dwadzieścia osób zaangażowało się również w bezpośrednią pomoc przy usuwaniu skutków pożaru.
 5. KFG
  Dopracowano ostatnie szczegóły związane z obecnością PZA na KFG.
 6. Kalendarz PZA na rok 2015.
  Należy porozmawiać z Fundacją Kukuczki o możliwości wydania wspólnego kalendarza na rok 2015.
 7. Oferta Infomax.
  Po zapoznaniu się z ofertą „Infomaxu” dotyczącą nowej strategii rozwoju „Taternika” stwierdzono iż założenia i kierunki zmian nie są zbieżne z oczekiwaniami odbiorców. Postanowiono podziękować „Infomaxowi” za włożoną pracę, jednak nie wprowadzać w życie zaprezentowanej koncepcji.
 8. Nowy redaktor Taternika.
  W związku z rezygnacją redaktor naczelnej „Taternika” R. Wcisło należy poszukać osoby, która podejmie się pełnienia Jej obowiązków.
 9. Badania lekarskie na zawodach.
  Ustalono, iż w zawodach (zarówno w półfinałach i jak i finałach) we wspinaczce sportowej wszyscy zawodnicy muszą mieć bezwzględnie aktualne badania lekarskie. Jednocześnie można przeprowadzić równoległe zawody towarzyskie w których wymóg posiadania badań nie musi być obligatoryjnie spełniony.
  Uzgodniono, że w narciarstwie wysokogórskim w przypadku zawodów rangi Pucharu Polski muszą być różne trasy dla amatorów i profesjonalistów.
 10. Sytuacja finansowa Naszych Skał.
  W styczniu, po wpłynięciu wszystkich należności, konto Naszych Skał powinno się zbilansować. Jednak w przyszłości istnieje realne zagrożenie konieczności zredukowania etatu W. Porębskiego z uwagi na brak wystarczających środków finansowych. Trzeba zweryfikować jakie są rzeczywiste możliwości dofinansowania Naszych Skał przez Fundację Kukuczki.


[25 listopada 2014, ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl