PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.12.2014

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Marcin Zwoliński, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Bogusław Kowalski, Tomasz Poznański

Goście: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. KFG- stoisko - finalne ustalenia.
  Krótko przedyskutowano ostateczne ustalenia techniczne związane z obecnością PZA podczas 12 Krakowskiego Festiwalu Górskiego. Stoisko zostanie przygotowane w konwencji miejsca spotkań wybitnych osobistości ze środowiska górskiego/wspinaczkowego.
 2. Komisja Szkolenia – rezygnacja K. Skoczylasa.
  W dniu 2 grudnia 2014 rezygnację z pełnienia funkcji szefa Komisji Szkolenia złożył K. Skoczylas. Na tę chwilę nowy szef Komisji (czy też p.o.) nie został powołany.
 3. Taternik - decyzja w sprawie miejsca wydruku najbliższego numeru.
  Kwestie czysto ekonomiczne wymuszają ew. zmianę dotychczasowego wydawcy Taternika. Zostaną przeprowadzone ponowne negocjacje z firmą Infomax. W przypadku braku uzyskania założonego kosztu wydruku dla najbliższego numeru Taternika nastąpi zmiana na alternatywnego wydawcę (firmę T. lub R.).
 4. Fundusz Berbeki - zapomoga dla J. Czecha - wniosek klubu Kandahar.
  Wniosek został przez Zarząd pozytywnie rozpatrzony. Zostanie udzielona jednorazowa bezzwrotna zapomoga w wysokości 2 000 zł.
 5. Kalendarz PZA 2015 r.
  Ustalone zostało, że brak jest środków na kalendarz w zeszłorocznej konwencji. W związku z czym zostanie wykonany kalendarz trójdzielny (łatwiejszy w przesyłce niż tuba, bardziej funkcjonalny) z jakąś fajną fotografią o tematyce górskiej. Planowany nakład: 300 szt. z przeznaczeniem na cele własne PZA. Ostateczny nakład uzależniony jest jednak od kosztów wydruku.
 6. Termin i miejsce WZD PZA w 2015 r.
  Na razie wstępnie tylko ustalono, iż należy śladem lat ubiegłych podjąć wcześniejsze kroki nad zapewnieniem frekwencji. W zakresie przybliżonego terminu oraz lokalizacji na razie nie zapadły żadne decyzje. Warto powrócić do organizacji w Podlesicach, bo miejsce się sprawdziło.


[ 2 grudnia 2014, ostatnia modyfikacja: 22 stycznia 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl