PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.01.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Tomasz Poznański, Ditta Kicińska, Bogusław Kowalski, Wojciech Grzesiok, Marcin Zwoliński.

Goście: Adam Pieprzycki.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej (z udziałem A. Pieprzyckiego).
  Przeprowadzona została rozmowa z Adamem Pieprzyckim dot. jego kandydatury na przewodniczącego Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej. Omówione zostały główne zadania i problemy komisji m.in. działalność Grupy Młodzieżowej, organizacja kursu instr. wspinaczki skalnej oraz komunikacja między komisją a instruktorami.
 2. Głosowanie za przyjęciem kandydatury Adama Pieprzyckiego na Przewodniczącego KSWSiW.
  Przyjęcie kandydatury Kol. Adama Pieprzyckiego na Przewodniczącego Komisji Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej.
  Wyniki głosowania:
  za – 8 głosów,
  przeciw – 0 głosów,
  wstrzymało się – 0 głosów.
  Uchwała została podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 3. Akademickie Mistrzostwa Europy we wspinaczce sportowej.
  Wstępnie omówiono zasady współpracy PZA z organizatorami Akademickich Mistrzostw Europy.
 4. Korespondencja z Grzegorzem Tuckim.
  Omówiona została korespondencja z Kol. Grzegorzem Tuckim.
 5. Sprawy tatrzańskie.
  Omówiono kilka kwestii dot. spraw tatrzańskich: planowane spotkanie z Dyr. TPN Szymonem Ziobrowskim, zarzuty wysuwane na forum Brytana w stosunku do Kol. Miłosza Jodłowskiego oraz wycinanie spitów.
 6. Prośba o przyjęcie Strażackiego Klubu Górskiego do PZA
  Ustalono, że nie ma przeciwwskazań ze strony PZA, jeśli chodzi o przyjęcie Strażackiego Klubu Górskiego do PZA.
 7. Świąteczne wypłaty z Funduszu Berbeki.
  Podjęta została uchwała o wypłatach świątecznych z Funduszu Berbeki.
  Wyniki głosowania:
  za – 6 głosów,
  przeciw – 0 głosów,
  wstrzymało się – 0 głosów.
  Uchwała została podjęta wymaganą ilością głosów osób uprawnionych do głosowania.


[13 stycznia 2015, ostatnia modyfikacja: 31 marca 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl