PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.03.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Bogusław Kowalski, Ditta Kicińska.

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Reklama w przewodniku "Jura Północna” - 1. wydanie.
  Zdecydowano, iż zamieszczona zostanie reklama PZA w przewodniku „Jura Północna”.
 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.
  M. Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.
  Wyniki głosowania:
  Za - 6
  Przeciw - 0
  Wstrzymało się - 0
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 3. Współpraca z Muzeum Sportu i Turystyki w ramach festiwalu „40 lat w Gasherbrumach”.
  W opinii M. Wierzbowskiego wsparcie festiwalu organizowanego przez Muzeum Sportu i Turystyki „40 lat w Gasherbrumach” należy powiązać z warunkiem zaprezentowania wystawy B. Jankowskiego (co było wstępnie uzgodnione przez R. Wcisło już w ubiegłym roku).
 4. Oferta PZA do MSiT.
  M. Wierzbowski poinformował, iż została przedłożona przez PZA oferta do MSiT na kwotę 1 mln 200 tys. zł. Na tę chwilę brak informacji czy w tym kształcie oferta została przyjęta.
 5. Akademickie Mistrzostwa Europy.
  P. Xięski krótko zrelacjonował spotkanie, które odbyło się w dniu 9 marca br. z krajowym AZS-em w sprawie Akademickich Mistrzostw Europy. Wyjaśnił, iż wycena wypożyczenia ściany PZA nie jest przeszacowana i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby AZS znalazł innego oferenta. Operacja rozłożenia i złożenia ściany, w tym transport tak dużej ściany, jest ogromnym i kosztowym przedsięwzięciem. P. Xięski zasugerował AZS, aby rozważyli wykorzystanie ściany T. Kuglera. Spotkanie zostało zakończone deklaracją, że AZS –owi zostanie przedłożona specyfikacja techniczna ściany (T. Kuglera z Sopotu oraz ściany GATO). Ponadto P. Xięski zwrócił organizatorom uwagę, że termin sierpniowy w kategorii organizacji tego typu imprezy jest niestety mało atrakcyjny (czas wakacyjny).
 6. KWS.
  T. Poznański krótko zrelacjonował sytuację po zmianie składu komisji.
 7. KNW.
  Zdecydowano o podjęciu kroków w celu spowodowania zmiany decyzji członków KNW w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji.
 8. Spotkanie PZA z Fundacją Kukuczki.
  11 marca br. odbywa się spotkanie przedstawicieli PZA (M. Wierzbowski, P. Xięski) z zarządem Fundacji Kukuczki.
 9. Udział PZA podczas Festiwalu Kolosy 2015.
  Na Kolosach 2015 obecny będzie wyłącznie Bogusław Kowalski. Nie jest wykluczone, że obecny będzie również Marek Wierzbowski (jako prelegent).


[10 marca 2015, ostatnia modyfikacja: 28 maja 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl