PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.04.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Tomasz Poznański, Iwona Bocian, Marcin Zwoliński Ditta Kicińska, Michał Waś, Piotr Kubicki

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Towarzystwo Sportów Górskich „Młóckarnia” – przyjęcie w poczet PZA.
  Piotr Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w poczet klubów zrzeszonych w PZA Towarzystwa Sportów Górskich „Młóckarnia”z Rajczy.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wykreślenie z przynależności do PZA Klubu Speed Rock Wadowice.
  T. Poznański podjął się rozmowy z Klubem Speed Rock Wadowice (a dokładnie osobą Łukasza Świrka) w sprawie wykreślenie z przynależności do PZA w związku z faktem nie opłacenia składek członkowskich.
 3. Puchar Polski JiJM w Kaliszu.
  M. Wierzbowski poinformował, iż sprawa została skierowana do Sądu Koleżeńskiego i została przyjęte do rozpatrzenia. Zdaniem M. Jodłowskiego sprawę należy skierować jeszcze do Kolegium Sędziów. T. Poznański przekaże sprawę oficjalnie do tego organu.
 4. Obóz kobiecy – problem wysokości wynagrodzenia instruktorów oraz koordynatora.
  W toku dyskusji wyjaśniono, iż podane podczas obozu kobiecego w Morskim Oku stawki instruktorów były zdecydowanie zawyżone. P. Xięski zwrócił uwagę na fakt, że dodatkowe niejako wypłacone na ten cel środki pochodziły z Fundacji Kukuczki. Przy czym one były „pożyczone” o ile zajdzie potrzeba ich wykorzystania, a nie przeznaczone do rozdysponowania w ramach kadry biorącej udział w obozie. Stawki maksymalne są w Decyzji nr 17 MSiT z dn. 29.12.2014, która została wysłana do wszystkich Komisji działających w PZA z prośbą o zapoznanie się z jej treścią (i stawka wynosi 250,00 brutto, przy czym Zarząd PZA może podjąć uchwałę określającą niższą stawkę). Sprawę należy wyjaśnić i doprowadzić do ew. zwrotu środków (o ile zostały wpłacone) / korekty przyjętych dokumentów księgowych.
 5. Prace komisji PZA i problemy związane z ich funkcjonowaniem (Komisja Wspinaczki Wysokogórskiej, Komisja Narciarstwa Wysokogórskiego, Komisja Wspinaczki Skalnej, Komisja Wspinaczki Sportowej).
  • KWW - W. Grzesiok określi termin w jakim nastąpi przejmowanie zobowiązań w sprawie KWW od P. Xięskiego.
  • KWS - T. Poznański krótko wyjaśnił, że zmiana w działaniu nowego składu Komisji polega na tym, że aktywność T. Mazura został zastąpiona aktywnością nowego członka komisji tj. A. Kamińskiego.
  • KWSk - M. Jodłowski krótko przedstawił sytuację Komisji, w tym podejmowanie niestosowanych działań przez jej członków.
 6. Zagadnienie projektu Life+.
  W tym temacie na stronie PZA opublikowane jest oświadczenie w brzmieniu: (http://www.pza.org.pl/news.acs?id=3040540).
 7. Kurs instruktorów - brak legitymacji instruktora sportu (zapytanie Jędrzeja Komosińskiego).
  W opinii M. Wierzbowskiego z uwagi na bardzo długi czas jaki upłynął od momentu ukończenia kursu, a wydaniem legitymacji jego uczestnicy zostaną zwolnieni z opłaty licencyjnej za wydanie legitymacji instruktora sportu 2015. Z biura zostanie wystosowany email informujący o możliwości odbioru.
 8. Odznaczenia nadania Złotego Krzyża Zasługi dla alpinistów i msza na szczycie Kasprowego.
  M. Wierzbowski zapytał, czy ktoś z Zarządu PZA może być obecny na nadaniu odznaczeń państwowych dla alpinistów oraz uczestniczyć w mszy na szczycie Kasprowego. Osoby nominowane to: K. Baranowska, J. Gołąb, J. Nyka, A. Łaukajtys oraz pośmiertnie T. Kowalski, M. Berbeka, J. Kurczab.
 9. Projekty: porządku obrad i regulaminu na WZD PZA 2015 - do akceptacji.
  I. Bocian na grupie zarządu przedstawi projekt harmonogramu obrad WZD 2015, który wymaga akceptacji oraz rozesłania do delegatów.
  D. Kicińska poinformowała, iż na ta chwilę nadal nie wszystkie komisje przesłały sprawozdania z działalności.
 10. Przyjęcie znowelizowanych przepisów wspinaczki sportowej.
  M. Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia znowelizowanych przepisów wspinaczki sportowej.

  Wyniki głosowania:
  Za - 9
  Przeciw - 0
  Wstrzymało się – 0
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.


[21 kwietnia 2015, ostatnia modyfikacja: 29 czerwca 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl