PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 19.05.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Ditta Kicińska, Michał Waś, Tomasz Poznański, Bogusław Kowalski, Marcin Zwoliński, Miłosz Jodłowski.

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Akcja „Czyste Tatry” – patronat PZA.
  Ditta Kicińska przekazała informację, iż PZA co roku obejmuje patronatem akcje „Czyste Tatry”. I w tym roku organizatorzy zwrócili się do Związku o taki patronat dla tej akcji.
  P. Xięski zarządził głosowanie w sprawie objęcia akcji „Czyste Tatry” patronatem PZA.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.
 2. Newsweek - sprostowanie dot. artykułu o J. Kurczabie.
  Marek Wierzbowski poinformował, iż na dniach zostanie przesłane do wydawnictwa Newsweek sprostowanie dot. nieprawdziwych faktów podanych w artykule o J. Kurczabie. Trudno ocenić jakie są szanse, że zostanie ono opublikowane.
 3. WZD XVIII 2015.
  Krótko omówiono kwestię przygotowań. Ustalono, iż sprawozdanie przesłane do delegatów wymaga korekt. W związku z czym zostanie ono poprawione i ponownie przesłane do klubów z informacją, iż uprasza się delegatów o zapoznanie się z jego treścią z uwagi na fakt, iż ze względu na ograniczone zasoby czasowe nie zostanie ono odczytane podczas Zgromadzenia.
  Ponadto ustalono, iż konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia quorum podczas WZD.
 4. Wypadek na zawodach PPJ – status sprawy.
  W dniu  25.04.2015 podczas zawodów Pucharu Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w boulderingu w Łodzi - Spot Boulder Caffe jedna zawodniczka uległa wypadkowi. T. Poznański napisze do mamy tej zawodniczki (autorki pisma do PZA), że sprawa jest w toku, a o poczynionych ustaleniach będziemy informować na bieżąco.
 5. Echa wypadku w Jack Daniels.
  M. Wierzbowski poinformował, iż efekt wypadku w Jack Daniels jest taki, że Austria jest niechętna do przyjmowania wniosków wypraw narodowych polskich klubów taternictwa jaskiniowego.


[19 maja 2015, ostatnia modyfikacja: 28 maja 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl