PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 22.09.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański.

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Zatwierdzenie Rady Wydawniczej Taternika.
  M.Wierzbowski i P.Xięski krótko zrelacjonowali rozmowę z G.Bielejcem dotyczącą koncepcji dalszego funkcjonowania Taternika, przedłożonej przez G.Bielejca.
  W chwili obecnej uczestnictwo w Radzie zostało potwierdzone wyłącznie przez parę osób. Ustalono, iż próby kontaktu z kandydatami do Rady będą nadal prowadzone.
  W opinii P. Xięskiego w Radzie Wydawniczej powinien się znaleźć reprezentant Zarządu PZA. W toku krótkiej dyskusji nie wytypowano podczas spotkania żadnego kandydata. Jednocześnie ustalono, że do Zarządu będą kierowane przez Radę wszystkie kluczowe decyzje i działania mające istotny wpływ na funkcjonowanie Taternika.
 2. Elbrus - wypadek.
  Krótko przedyskutowano okoliczności wypadku uczestników PKA udostępnione przez prasę.
 3. Mateusz Daniec - przyznanie stopnia Instruktora Sportu.
  M. Jodłowski zarządził głosowanie w sprawie nadania stopnia Instruktora Sportu kol. Mateuszowi Dańcowi.
  Wynik głosowania:
  Za - 8
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się - 0
  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.
  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych.
 4. Betlejemka - zakłócania ciszy nocnej przez żołnierzy Wojska Polskiego.
  Krótko przedyskutowano ponownie kwestię zagłuszania ciszy przez żołnierzy Wojska Polska.
  Ustalono, że trzeba wysłać oficjalne pismo do MON w celu identyfikacji osób i wyciągnięciu wobec nich konsekwencji. Należy również zamieścić informację o podjętych działaniach na stronie PZA.
 5. Festiwal w Lądku Zdrój.
  W. Grzesiok krótko zrelacjonował przebieg Festiwalu w Lądku Zdrój.
 6. Skreślenie z listy członków PZA klubu Speleoklub Częstochowa (zaległość w opłaceniu składek).
  Ditta Kicińska poprosiła o przesunięcie terminu głosowania o skreśleniu z listy członków PZA klubu Speleoklub
 7. KSWSiW - dofinansowanie unifikacji instruktorskich.
  Nie podjęto w tej kwestii żadnych wiążących decyzji.


[22 września 2015, ostatnia modyfikacja: 26 października 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl