PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.11.2015

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Michał Waś, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Iwona Bocian, Wojciech Grzesiok

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Zmiana w przepisach powodująca automatyczna blokadę wypłat dofinansowań dla członków klubów, które zalegają z opłaceniem składek oraz wypłacania dofinansowań dla osób niezrzeszonych w PZA.
  Jednogłośnie uznano, że nie można wypłacać dofinansowań osobom nie zrzeszonym w PZA. Odnośnie automatycznego blokowania dofinansowań członkom których kluby zalegają z wpłatą składek, poszczególni członkowie zarządu wyrażali swoje opinie. Ostatecznie ustalono, iż Piotr Xięski przygotuje wersję zapisów do przegłosowania na grupie zarządu.
 2. Informacja po spotkaniu w MSiT dot. oferty na 2016 r.
  Marek Wierzbowski zdał relacje z informacji przekazanych przez Panią księgową ze spotkania.
 3. COS Betlejemka
  Omówione zostały propozycje zmian w sposobie obsługi obiektu, omówiono konieczne zakupy, w tym samochodu. Zarząd powrócił również do tematu ciągłego obłożenia obiektu w sezonie. Zwrócono również uwagę na konieczność kompleksowej reformy ośrodka.
 4. KFG – udział PZA
  Krótko omówiono na jakim etapie są sprawy. Ustalono, że sprawę należy omówić z nieobecnym Miłoszem Jodłowskim, który pilotuje temat.
 5. Wsparcie finansowe dla Grupy Ratownictwa Jaskiniowego
  Marek zrelacjonował spotkanie z PZU w sprawie ewentualnego dofinansowania grupy (sprzęt). Ustalono konieczność poszukiwań innych sponsorów.
 6. Reklamy w Taterniku
  Omówiono stan rozliczeń reklam oraz zasady rozliczeń.
 7. Wspinka
  Omówiono kolejne zapytania o udzielenie informacji publicznej, które blokują już nie tylko prace biura, ale i coraz większej ilości członków zarządu.
 8. WZD 2016r.
  Krótko omówiono stan przygotowań na przyszłoroczne Walne Zgromadzenie Delegatów.
 9. Facebook Taternika i PZA
  Omówiono sens prowadzenia 2 fanpage na Facebooku Ustalono że należy kontynuować dyskusje via e-mail, a na razie nie należy wprowadzać żadnych zmian.


[24 listopada 2015, ostatnia modyfikacja: 17 grudnia 2015]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl