PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.01.2016

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Xięski, Ditta Kicińska, Iwona Bocian, Michał Waś, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki, Tomasz Poznański, Marcin Zwoliński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

 1. Rezygnacja księgowej P. Marleny Szafranek.
  M. Wierzbowski krótko wyjaśnił przyczyny złożenia rezygnacji przez panią księgową Marlenę Szafranek.
  Z przeprowadzonej przez Marka Wierzbowskiego rozmowy wynika, że bezpośrednia przyczyna leży w problemach z rozliczeniami imprez, a zwłaszcza w przesyłaniu wymaganych dokumentów przez osoby odpowiedzialne za rozliczenia w składach komisji w najlepszym przypadku na ostatnią chwilę, przeważnie jednak po wymagalnym terminie. Sytuacja ta dezorganizuje pracę biura PZA, powoduje kumulacje pracy księgowości Związku i zbędne stresy.
  P.Xięski zwrócił uwagę, iż kolejny raz pojawia się temat braku skarbnika, który przejąłby na siebie ciężar monitorowania działania poszczególnych komisji. W ocenie P.Kubickiego należy wprowadzić bezwzględną regułę, że brak dostarczenie dokumentów w terminie skutkuje pozbawieniem dofinansowania itd. Równocześnie poprosił o ustalenie spotkania z panią księgową.
 2. Fundacja Wspinka – status sprawy.
  Krótko omówiono status spraw związanych z Fundacją Wspinka.
 3. Rezygnacja Wioli Paszek.
  Krótko omówiono powody rezygnacji W.Paszek, zajmującej się dotychczas dystrybucją Taternika. Przyczyna tkwi m.in. w zmianach zachodzących w funkcjonowaniu Taternika.
 4. Taternik (naczelny, umowa z Grzegorzem Bielejcem).
  T.Poznański jak również M. Waś stwierdzili, że przede wszystkim należy uzgodnić, czy jako Zarząd możemy się zgodzić na zapisy umowne jakie zaproponował G.Bielejec.
  M.Waś stwierdził, że zaproponowana umowa zawiera takie zapisy, że powstaje wątpliwość, czy powinna ona w tym kształcie być podpisana przez Zarząd.
  Uzgodniono, iż M.Waś przeanalizuje zaproponowaną przez Wydawnictwo InfoMax treść umowy o współpracy pod kątem definicji i zapisów dotyczących długoterminowych zobowiązań PZA wobec Wydawcy.
 5. Sprawy bieżącego funkcjonowania COS Betlejemka.
  Zarząd dyskutował w sprawie modelu funkcjonowania Betlejemki. Z docierających z różnych źródeł do Zarządu informacji wynika, że system rezerwacji miejsc w prowadzonym przez PZA obiekcie wymaga przebudowy. Pozyskanie potwierdzenia rezerwacji nie gwarantuje rezerwującej miejsce osobie, że otrzyma zamawiany nocleg. Sytuacja ta ma swoje źródło w bardzo ograniczonej ilości dostępnych miejsc noclegowych w obiekcie. Szczególnie niepokojące są dla Zarządu informacje o odmowach udzielenia noclegu ze względu na brak miejsc na sali ogólnej, kiedy równocześnie w sali nr 1 czyli tzw. pokoju instruktorskim przebywają 2-3 osoby.
 6. Przyjęcie regulaminów NW.
  Uzgodniono, iż z uwagi na przedłożenie do wiadomości Zarządu dokumentów bezpośrednio przed samym spotkaniem ich zatwierdzenie odbędzie się za pośrednictwem grupy dyskusyjnej Zarządu.


[ 5 stycznia 2016, ostatnia modyfikacja: 11 stycznia 2016]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl