PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 28.04.2011

W telekonferencji udział wzięli: Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Ditta Kicińska, Danuta Wach, Maciej Ciesielski, Marcin Zwoliński, Marcin Kaczkan, Jacek Trzemżalski, Paweł Lulek

Omówiono następujące tematy:

 1. Ścianka w Lublinie – dyskutowano na temat postawienia ścianki w Lublinie (sprawie nadano wysoki priorytet).
 2. Zarząd przywitał w swoim gronie nowego członka – Dittę Kicińską.
 3. Zadecydowano o przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa baz danych PZA. Sprawę prowadzi Marcin Zwoliński.
 4. Paweł Lulek zdał relację z przebiegu działań związanych z „Taternikiem”. Od najbliższego numeru wydawcą „Taternika” będzie Polski Związek Alpinizmu. Trwają przygotowania strony internetowej, z której będzie możliwość zamawiania „Taternika” oraz rozmowy w/s dystrybucji „Taternika” w sieciach Empiku.
 5. Poruszono kwestię ubezpieczeń PZA – konieczna jest kontrola i działania w/s dostosowania ubezpieczenia OC do realnych zagrożeń dla PZA (tematem zajmie się Maciej Ciesielski).
 6. Dyskutowano na temat Komisji Szkolenia. Maciej Ciesielski przygotuje odpowiedni komunikat w/s cofnięcia stopni IA.
 7. Omówiono również najbliższe działania KS i KWW w sprawie Grupy Młodzieżowej Wspinaczki Wysokogórskiej (zgłosiły się 32 osoby; w najbliższym czasie planowane są 2 wyjazdy – w Sokoliki oraz w Góry Stołowe).
 8. Poruszono temat finansów Komisji Szkolenia oraz Betlejemki. Bogusław Kowalski zobowiązał się do poprowadzenia programu naprawy finansów związanych ze szkoleniem. Poruszono również kwestię opłaty składek instruktorskich.
 9. Dyskutowano nad interpretacją ustawy o sporcie i kwestii współzawodnictwa, jak również przygotowaniem programu instruktorów sportu oraz trenerów. Marek Wierzbowski prowadzi korespondencję z Ministerstwem w tej sprawie.
 10. Danuta Wach zdała relację z kształtowania się Komisji Statutowej oraz ma złożyć formalny wniosek do Zarządu o jej powołanie.
 11. Polski Himalaizm Zimowy – trwają rozmowy z Ministrem Sportu i Turystyki Adamem Gierszem w sprawie pozyskania dofinansowania na ten rok (Makalu, Gasherbrum), prowadzone przez Marka Wierzbowskiego i Marcina Kaczkana.
 12. Sprawy tatrzańskie – po przedstawieniu przez PZA wyników badań dot. wpływu obozowiska PZA „Szałasiska” na przyrodę tatrzańską, planowane jest spotkanie z Dyrekcją TPN. Trwają rozmowy dot. umów dot. najmu Betlejemki.
 13. Kwestia lokalu PZA - ze strony Klubu Wysokogórskiego w Warszawie nie wpłynął dotąd kosztorys prac remontowych. Dyskutowano na temat kierunków możliwych działań
 14. Dyskutowano na temat przedstawienia kandydata przez Zarząd PZA do Zarządu Fundacji Kukuczki. Do końca przyszłego tygodnia należy zgłaszać kandydatury na grupie dyskusyjnej Zarządu.

Protokołował Paweł Lulek.


[17 maja 2011, ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2011]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl