PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 14.06.2011

W dn. 14.06.2011 odbyła się telekonferencja Zarządu PZA

W telekonferencji wzięli udział: Piotr Xięski, Marcin Zwoliński, Ditta Kicińska, Paweł Lulek, Marek Kaliciński, Marek Wierzbowski, Wojciech Grzesiok, Danuta Wach, Bogusław Kowalski, Maciej Ciesielski i Mateusz Golicz.

1. Dyskutowano na temat przebiegu ostatniego posiedzenia Komisji Sejmowej w/s ustawy o bezpieczeństwie w górach. Na skutek działań Zarządu KW Warszawa i PKA, zapisy proponowane przez PZA zostały wykreślone z projektu. Omawiano różne aspekty zaistniałej sytuacji.

2. Omówiono spotkanie TPN-PZA, które miało miejsce 6.06. Spotkanie odbyło się w pozytywnej atmosferze, uzgodniono na nim szczegóły dot. działalności taboru w sezonie letnim oraz dyskutowano kwestię planowanego remontu „Betlejemki”.

3. Podjęto uchwałę w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2010. Zarząd zadecydował także o przyznaniu premii bilansowych pracownikom biura PZA w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

4. Podjęto uchwałę w/s przyjęcia do PZA Klubu Alpinistycznego przy Grupie Beskidzkiej GOPR.

5. Podjęto uchwałę w/s zatwierdzenia składu Kadry Narodowej oraz nadania klas sportowych w Narciarstwie Wysokogórskim.

6. Podjęto uchwałę w/s zmiany regulaminu Kadry PZA. Regulamin został rozszerzony o punkt dający Zarządowi możliwość jego interpretacji w szczególnych przypadkach.

7. W głosowaniu, uchylono uchwałę dot. nadania stopnia Instruktora Alpinizmu z dn. 8.02.2011 jako posiadającą wadę formalną. Jednocześnie, w oparciu o nowy tekst regulaminu Kadry, podjęta została uchwała o nadaniu stopnia Instruktora Alpinizmu osobom: Maciej Ciesielski, Arkadiusz Kubicki, Paweł Kopta, Adam Pieprzycki, Marcin Nowak.

Protokołował: Mateusz Golicz.


[15 czerwca 2011, ostatnia modyfikacja: 3 października 2011]

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl