PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Decyzje Zarządu PZA

Data Temat
2016-03-22 Patronat Honorowy PZA nad AMP 2016

Zarząd głosował sprawie objęcia przez PZA Patronatem Honorowym Akademickich Mistrzostw Polski we Wspinaczce Sportowej zaplanowanych na 8-10 kwietnia 2016r.

W głosowaniu (zarządzonym w dniu 22/03/2016) brało udział 7 z 12 uprawnionych do głosowania.

Wyniki głosowania:
za 7
przeciw 0
wstrzymało się 0

2016-03-17 Nadanie stopnia ITJ PZA

Na wniosek Komisji Taternictwa Jaskiniowego Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Taternictwa Jaskiniowego PZA następującym koleżankom i kolegom:

 1. Fidzińska Kaja
 2. Kopertowski Mirosław
 3. Mucha Mariusz
 4. Styrna Przemysław
 5. Raczyńska Ewelina
 6. Macioszczyk Michał
W głosowaniu (zarządzonym 17/03/2016) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

Wyniki głosowania:
za 10
przeciw 0
wstrzymało się 0

2016-02-09 Powołanie do Kadry Narodowej na wniosek KWS
Zarząd głosował w sprawie powołania do Kadry Narodowej 2016 zawodników wg. pozytywnej rekomendacji KWS:
 • Adrian Kieraga - Pol-Inowex Skarpa Lublin, junior młodszy, powołanie do KN w boulderingu, uzasadnienie: 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 2015,
 • Marcelina Matyjaszczyk - Pol-Inowex Skarpa Lublin, juniorka młodsza, powołanie do KN w boulderingu, uzasadnienie: 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów 2015, 4 miejsce w Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski 2015,
 • Monika Prokopiuk - Pol-Inowex Skarpa Lublin, senior, powołanie do KN w prowadzeniu, uzasadnienie: 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 2015, 4 miejsce w Mistrzostwach Polski 2015.
 • Ponadto powołania do KN zawodniczki (na wniosek trenera Grzegorza Gajaszka):

 • Maria Nazarkiewicz - Pol-Inowex Skarpa Lublin, juniorka młodsza, powołanie do KN na czas, uzasadnienie: wyniki w konkurencji na czas w PMiD 2015.
 • Oraz powołanie zawodników jak:

 • Maja Rudka, juniorka młodsza, niezrzeszona,
 • Miłosz Bujaka, junior młodszy, KS Skarpa Bytom,

 • do KN w konkurencji bouldering. Zawodnicy są obecnie juniorami młodszymi.


  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 09/02/2016) brało udział 7 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2016-01-20 Objęcie funkcji Skarbnika PZA przez kol.P.Kubickiego

  Zarząd głosował w sprawie powołania kol. Piotra Kubickiego na skarbnika PZA.

  W tajnym głosowaniu (zarządzonym w dniu 20/01/2016) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2016-01-19 Bezzwrotna zapomoga dla kol K.Tretera

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyznaniu poszkodowanemu Krzysztofowi Treterowi bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki w kwocie 2 000 zł.

  W głosowaniu (przeprowadzonym w dniu podczas skypekonferencji 19/01/2016) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2016-01-06 Zatwierdzenie Regulaminów dot. rozgrywania zawodów w NW

  Zarząd PZA głosował w sprawie wniosku KNW o zatwierdzenie przez Zarząd PZA Regulaminów dotyczących rozgrywania zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 06/01/2016) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-12-15 Zatwierdzenie świątecznych zapomóg z Funduszu Berbeki

  Zarząd PZA podjął decyzję o udzieleniu z Funduszu Berbeki bezzwrotnej zapomogi, w kwocie 600zł (każda)dla samotnych wychowujących matek:
  Joanna Sawicka
  Justyna Osińska
  Sylwia Porożyńska
  Agnieszka Wirska
  Olga Morawska
  Paulina Kozub

  Zgodnie z wolą Pauliny Kozub środki pozostały na rachunku Funduszu z przeznaczeniem dla innych potrzebujących.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 15/12/2015) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-12-08 Powołanie do Kadry Narodowej we Wspinaczce Sportowej
  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej zgodnie z "Regulaminem powoływania kadry narodowej PZA" w dyscyplinie wspinaczka sportowa Zarząd głosował w sprawie powołania do składu kadry narodowej 2016 zawodników:
 • Anna Brożek
 • Michał Lewicki
 • Tomasz Sordyl
 • W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 08/12/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-10-28 Poprawki do Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA

  Zarząd głosował w sprawie usunięcia z Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA pkt 3.6 c):
  „3.6. Trener Wspinaczki Sportowej PZA (wszystkie klasy) posiada uprawnienia IRW oraz IS, a ponadto ma prawo do:
  a) prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu wspinaczki sportowej na kursach instruktorskich, trenerskich i innych organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu lub inne uprawnione podmioty,
  b) prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich,
  c) wyjazdów z zawodnikami na zawody finansowane ze środków PZA w charakterze menadżera lub trenera reprezentacji,
  d) wejścia w skład zespołów specjalistycznych powoływanych przez Zarząd PZA."

  W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji 28/10/2015) brało udział 8 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-10-13 Powołanie do Rady Wydawniczej Taternika kol. R. Froni

  Zarząd głosował sprawie powołania do Rady Wydawniczej TATERNIKA kol. Rafała Froni.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 13/10/2015) brało udział 10 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-10-09 Objęcia patronatem honorowym przedstawienia teatralnego

  Zarząd głosował sprawie objęcia przez PZA Patronatem Honorowym przedstawienia Każdemu Everest realizowanego przez Zespół Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 09/10/2015) brało udział 10 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-10-06 Zatwierdzenie Rady Wydawniczej TATERNIKA

  Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia Rady Wydawniczej Taternika w składzie:
  Jagoda Adamczyk
  Grzegorz Bielejec
  Robert Cholewa
  Janusz Majer
  Józef Soszyński
  Renata Wcisło


  W głosowaniu (zarządzonym na skypekonferencji 06/10/2015) brało udział 10 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-09-22 Nadania stopnia Instruktora Sportu kol. Mateuszowi Dańcowi

  Zarząd głosował w sprawie nadania stopnia Instruktora Sportu kol. Mateuszowi Dańcowi.

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 22/09/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-09-08 Dofinansowanie wykonania tablic pamiątkowych

  Zarząd głosował w sprawie dofinansowania w łącznej kwocie 2 000zł wykonania tablic pamiątkowych dla zmarłych ze środowiska górskiego: J. Kurczaba, P. Kończakowskiego, T. Łaukajtysa.

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji w dniu 8/09/2015) brało udział 10 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-09-08 Autopoprawka do Regulaminu weryfikacji Instruktorów PZA

  Zarząd głosował w sprawie wprowadzenia autopoprawki (na wniosek Komisji Szkolenia?) do załącznika do Regulaminu weryfikacji Instruktorów PZA: Wspinaczki Sportowej, Skalnej, Taternictwa i Alpinizmu.

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji w dniu 8/09/2015) brało udział 10 z 12 uprawnionych do głosowania.

  Wyniki głosowania:
  za 1
  przeciw 5
  wstrzymało się 4

  2015-09-08 Zmiana regulaminu Rankingu NRWS PZA

  W związku z powtarzającymi się problemami formalnymi z wyjazdem juniorów, którzy nie ukończyli 14 lat na zgrupowania Kadry Narodowej Zarząd głosował (na wniosek KWSK) zmiany do Regulaminu NRWS w pkt.6:
  z brzmienia:
  6. Dla juniorów, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-6., KWSk PZA w ramach gratyfikacji za przejścia skalne organizuje zgrupowanie kadry juniorów w jednym z europejskich rejonów skalnych.
  na
  6. Dla juniorów, którzy zajęli w rankingu miejsca 1.-6.oraz ukończyli 14 rok życia, KWSk PZA w ramach gratyfikacji za przejścia skalne organizuje zgrupowanie kadry juniorów w jednym z europejskich rejonów skalnych.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 08/09/2015) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2015-08-27 Regulamin weryfikacji Instruktorów PZA

  Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia - Regulaminu weryfikacji Instruktorów PZA: Wspinaczki Sportowej, Skalnej, Taternictwa i Alpinizmu.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 27/08/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Dokument został przyjęty przez Zarząd PZA.

  2015-08-27 Regulamin licencjonowanja Kadry Instruktorskiej PZA

  Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia projektu dokumentu: Regulamin licencjonowania Kadry Instruktorskiej PZA w sportach wspinaczkowych.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 27/08/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Dokument został przyjęty przez Zarząd PZA.

  2015-08-27 Regulamin unifikacji Instruktorów PZA

  Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia projektu dokumentu: Regulamin unifikacji instruktorów sportów wspinaczkowych PZA.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 27/08/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Dokument został przyjęty przez Zarząd PZA.

  2015-08-27 Kryteria weryfikacji aktywności wspinaczkowej kadry PZA

  Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia projektu dokumentu: KRYTERIA WERYFIKACJI AKTYWNOŚCI WSPINACZKOWEJ KADRY INSTRUKTORSKIEJ PZA.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 27/08/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Dokument został przyjęty przez Zarząd PZA.

  2015-07-07 Powołania Grupy Ratownictwa Jaskiniowego

  Na wniosek kol. M.Gali Zarząd PZA powołał Grupę Ratownictwa Jaskiniowego w następującym składzie:

 • Marcin Gala, SW
 • Michał Macioszczyk, WKTJ
 • Bartek Sierota, WKGiJ
 • Michał Konarski, SCW


 • W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji w dniu 07/07/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 5
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2015-06-30 Zatwierdzenie Kadry Narodowej NW PZA

  Zarząd PZA zatwierdza następujący skład Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim na sezon 2015/2016.

  Seniorzy:

 • Figura Anna
 • Brzeski Tomasz
 • Przystaś Jakub
 • Żebracki Jacek
 • Piętka Marcin


 • Juniorzy i kadeci:
 • Legaszewski Marek
 • Knap Mateusz
 • Rząsa Franciszek
 • Sobczyński Andrzej
 • Wojciechowski Krzysztof
 • Brzeska Ewa


 • W głosowaniu (zarządzonym w dniu 30/06/2015) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-06-15 Nadanie stopnia ekipera PZA

  Zarząd PZA nadał kol. Zbigniewowi Warakomskiemu (UKA) stopień ekipera PZA.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 15/06/2015) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-06-01 Przyjęcie Jeleniogórskiego Klubu Jaskiniowego do PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Jeleniogórskiego Klubu Jaskiniowego.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 1/06/2015) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-05-19 Patronat honorowy PZA dla akcji "Czyste Tatry"

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym PZA czwartej edykcji akcji "Czyste Tatry".

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 19/05/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-04-21 Przyjęcie Tow. Sportów Górskich "Młóckarnia" do PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Klubu Wysokogórskiego Lublin

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 21/04/2015) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-04-21 Przyjęcie znowelizowanych przepisów wspinaczki sportowej

  Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie przyjęcia znowelizowanych przepisów wspinaczki sportowej.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 21/04/2015 podczas skypekonferencji) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-26 Obniżenie składki AKW "Kotłownia"

  Zarząd PZA podjął decyzję o zmniejszeniu składki dla AKW "Kotłownia" za rok 2015 o 50% ze względu na trudne warunki lokalowe.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 26/03/2015 podczas skypekonferencji) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-26 Zatwierdzenie szefów Szkolenia Kady Narodowej

  Zarząd PZA zatwierdził szefów wyszkolenia kadry narodowej:

  KWS trener: Tomasz Poznański szef wyszkolenia: Arkadiusz Kamiński
  KTJ trener: Andrzej Ciszewski szef wyszkolenia: Marek Lorczyk
  KWW trener: Janusz Majer szef wyszkolenia: Adam Pieprzycki
  KNW trener: Jacek Żyłka-Żebracki szef wyszkolenia: Jan Krzysztof

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 26/03/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-26 Przyjęcie Strażackiego Klubu Górskiego z Krakowa

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Strażackiego Klubu Górskiego z Krakowa.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 26/03/2015 podczas skypekonferencji) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-10 Zatwierdzenie terminu organizacji XVIII WZD

  Zarząd głosował w sprawie ustalenia terminu i miejsca organizacji XVIII sprawozdawczego WZD PZA w Podlesicach w terminie 23.05.2015

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 10/02/2015) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-10 Przyjęcie "Testu zgodności z zasadmi dobrego zarządzania"

  Zarząd głosował w sprawie przyjęcia "„Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 10/03/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-08 Nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA Koledze: Maciejowi Oczko

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 8/03/2015) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-07 Przyjęcie "Krajowych kryteriów kwalifikacji do WG 2017

  Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia "Krajowych kryteriów kwalifikacji do The World Games 2017"

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 07/03/2015) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-07 Zatwierdzenie Regulaminu KN WS w ramach World Games 2017

  Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia Regulaminu powoływania do kadry narodowej WS w ramach przygotowań do the World Games 2017.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 07/03/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-06 Zatwierdzenie Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA

  Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA.

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 06/03/2015) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-03-02 Nadanie stopnia Instruktora NW PZA

  Na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA koledze:Grzegorzowi Wierciochowi.

  W głosowaniu (zarządzonym 02/03/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-02-24 Nadanie stopnia ekipera PZA

  Na wniosek Kierownika kursu ekiperskiego PZA, Zarząd PZA nadał stopień ekipera PZA następującym osobom:
  Artur Kraszewski, KW Trójmiasto
  Artur Maślanka, KW Kraków
  Krzysztof Kopystyński, WKW Wrocław
  Jacek Czech, KWK KWK
  Krzysztof Wróbel, KW Gliwice
  Michał Grzyb, KW Gliwice
  Olga Kosek, AKG
  Karol Tabor, KS Korona
  Bartosz Stelmaszczyk, WKGiJ Wałbrzych
  Piotr Orzechowski, KW Gliwice

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 24/02/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-02-24 Nadanie stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA

  Na wniosek KWS, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym osobom:
  Paulinie Kalandyk - Rzeszowski KW
  Szczepanowi Podolcowi - Rzeszowski KW

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 24/02/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-02-10 Bezzwrotna zapomoga dla rodziny J.Kubicy

  Zarząd PZA podjął decyzję o udzieleniu z Funduszu Berbeki bezzwrotnej zapomogi dla rodziny J.Kubicy (ratownik TOPR, instruktor taternictwa PZA) w kwocie 4 000zł.

  W głosowaniu (przeprowadzonym w dniu podczas skypekonferencji 10/02/2015) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-01-13 Zatwierdzenie świątecznych wypłat z Funduszu Berbeki

  Zarząd PZA podjął decyzję o udzieleniu z Funduszu Berbeki bezzwrotnej zapomogi dla samotnych wychowujących matek:
  Joanna Sawicka: 600 zł
  Justyna Osińska: 600 zł
  Sylwia Porożyńska: 600 zł
  Agnieszka Wirska: 600 zł
  Olga Morawska: 600 zł
  oraz zgodnie z wnioskiem KW Kraków wsparcie z Funduszu Berbeki dla Pauliny Kozub: 500 zł.

  W głosowaniu (przeprowadzonym w dniu 13/01/2015) brało udział 6 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-01-13 Przyjęcie Kol. A.Pieprzyckiego na szefa komisji WSiW

  Zarząd głosował w sprawie przyjęcia kandydatury Kol. Adama Pieprzyckiego na Przewodniczącego Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej.

  W głosowaniu (zarządzonym podczas skypekonferencji 13/01/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-01-09 Nadanie Stopnia Instruktora NW PZA

  Na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA następującym Kolegom:
  Mikołaj Bielański
  Tomasz Baster
  Marcin Drwota
  Tomasz Orewko
  Mateusz Kulig
  Piotr Stolarczyk
  Zbigniew Tabaczyński

  W głosowaniu (zarządzonym 09/01/2015) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2015-01-01 Nadał stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym Koleżankom i Kolegom:
  Tomasz Biernacki
  Karina Mirosław
  Aleksandra Rudzińska
  Jędrzej Komosiński
  Krzysztof Kopystyński

  W głosowaniu (zarządzonym 01/01/2015) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-12-24 Przyjęcie Regulaminu Pucharu Polski w NW w roku 2015

  Zarząd PZA głosował zatwierdzenie "Regulaminu Pucharu Polski w Narciarstwie Wysokogórskim w roku 2015".

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 24/12/2014) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Regulamin zatwierdzono wiekszością głosów osób uprawnionych do głosowania.

  2014-12-18 Poszerzenie Kadry Narodowej w NW

  Na wniosek Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego, Zarząd PZA podjął decyzję o poszerzeniu składu Kadry Narodowej w NW o następujące osoby:

  Marka Legaszewskiego
  Ewy Brzeskiej
  Krzysztofa Pawłowskiego

  W głosowaniu (zarządzonym w dniu 18/12/2014) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-12-16 Nadaniu tytułu Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Wspinaczki Sportowej PZA następującym Koleżankom i Kolegom:
  Agnieszka Banaszek
  Klaudia Buczek
  Sebastian Dudek
  Małgorzata Rudzińska
  Katarzyna Smagała (z domu Ceran)
  Mikołaj Stępień
  Bogna Wilczyńska
  Agata Wiśniewska
  Krzysztof Zarzycki

  W głosowaniu (zarządzonym 16/12/2014) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-12-02 Andrzej Marasek - nadanie stopnia instruktora NW PZA

  Zarząd PZA nadał Koledze Andrzejowi Maraskowi stopień Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 02/12/2014) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-12-02 Zapomoga bezzwrotna dla rodziny J.Czecha

  Zarząd PZA podjął decyzję o udzieleniu z Funduszu Berbeki bezzwrotnej zapomogi dla rodziny J.Czecha w wysokości 2 000zł w związku z tragicznym pożarem ich domu.

  W głosowaniu (przeprowadzonym w dniu 02/12/2014) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-11-26 Wybór ABI i zatwierdzenie polityki bezpieczeństwa

  Zarząd PZA podjął decyzje o powołaniu kolegę Michała Wasia do pełnienia funkcji ABI oraz zatwierdzeniu polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

  W głosowaniu (zarządzonym 26/11/2014) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-11-04 Przestrzeganie postanowień Karty Olimpijskiej

  Zarząd PZA głosował w sprawie zobowiązania się PZA do przestrzegania postanowień Karty Olimpijskiej.

  W głosowaniu (przeprowadzonym w dniu 04/11/2014) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-09-30 Miłosz Jodłowski-Nadanie Stopnia Instruktora Taternictwa

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał Koledze Miłoszowi Jodłowskiemu stopień Instruktora Taternictwa PZA.

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 30/09/2014) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-07-14 Nadanie Stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA Koleżance i Kolegom:
  Joanna Klimas
  Maciej Długosz
  Tomasz Burdzanowski

  W głosowaniu (na grupie dyskusyjnej Zarządu PZA temat: "Głosowanie: nadanie stopni instruktorskich IWS PZA" z dn. 10.07.2014) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-06-10 Przyjęcie składu KN w NW

  Zarząd PZA głosował skład Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 10/06/2014) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-06-10 Zmiany w przepisach wspinaczki sportowej

  Zarząd PZA zatwierdził (głosowanie z 10/06/2014) znowelizowaną treść punktu przepisów wspinaczki sportowej 1.1 ustęp 11.1.4 w brzmieniu:
  "11.1.4. Klasyfikacja generalna obliczana jest przez dodanie punktów rankingowych uzyskanych przez zawodnika w poszczególnych eliminacjach cyklu zgodnie z właściwą tabelą punktów rankingowych, przy czym łączna suma punktów rankingowych zawiera pięć (5) najlepszych rezultatów osiągniętych przez zawodnika. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej zawodników najwyższej liczby punktów dających pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej o ostatecznym miejscu decyduje bezpośrednie porównanie indywidualnych wyników w eliminacjach w których brali udział przeciwko sobie."

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-05-28 Kooptacja do Zarządu kol. Michała Waś (KW Warszawa)

  Zarząd PZA podjął decyzję (głosowanie z dnia 28/05/2014) o dokooptowaniu Kol. Michała Wasia (KW Warszawa) do składu Zarządu.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-05-27 Patronat PZA nad imprezą "Bieg dla Słonia 2014"

  Zarząd PZA w oparciu o wniosek Pana Marcina Rudzkiego podjął decyzję (głosowanie z dnia 27/05/2014) o objęciu patronatem honorowym PZA imprezy biegowej "Bieg dla Słonia 2014".

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-05-11 Przyjęcie do PZA Klubu Wysokogórskiego Opole

  Zarząd PZA podjął decyzję (głosowanie z dnia 11/05/2014) o przyjęciu do struktur PZA Klubu Wysokogórskiego Opole oraz rozłożeniu wpisowego na raty.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-26 Powołanie Komisji Ochrony Przyrody PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję (głosowanie z dnia 26/04/2014) o powołaniu Komisji Ochrony Przyrody PZA w składzie:

  Miłosz Jodłowski
  Ditta Kicińska
  Przemysław Wójcik
  Mikołaj Bielański

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-24 Zatwierdzenie Regulaminu weryfikacji instruktorów PZA

  Na wniosek Komisji Szkolenia, Zarząd PZA zatwierdził znowelizowaną treść Regulaminu weryfikacji instruktorów PZA.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-24 Zatwierdzenie kryteriów weryfikacji aktywności wspin.

  Na wniosek Komisji Szkolenia, Zarząd PZA zatwierdził znowelizowaną treść Kryteriów weryfikacji aktywności wspinaczkowej kadry instruktorskiej PZA.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-24 Zatwierdzenie Regulaminu unifikacji instruktorów PZA

  Na wniosek Komisji Szkolenia, Zarząd PZA zatwierdził znowelizowaną treść Regulaminu unifikacji instruktorów PZA.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-23 Przyjęcie do PZA KS Skarpa Bytom

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Klubu Sportowego Skarpa Bytom

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 23/04/2014) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-10 Przyjęcie do PZA Klubu Sportowego Speed Rock Wadowice

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Klubu Sportowego Speed Rock Wadowice.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-10 Nowelizacja przepisów wspinaczki sportowej (2014)

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA zatwierdził znowelizowaną treść Przepisów Wspinaczki Sportowej oraz Regulaminu nadawania klas sportowych we Wspinaczce Sportowej.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-07 Przyjęcie do PZA Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Bełchatowskiego Klubu Wysokogórskiego.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-07 Przyjęcie do PZA AZS PWSZ w Tarnowie

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Tarnowie.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-04-04 Patrona honorowy PZA nad akcją "Czyste Tatry"

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem honorowym PZA trzeciej edykcji akcji "Czyste Tatry".

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-03-26 Powołanie składu Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej

  Zarząd PZA podjął decyzję o powołaniu Komisji Wspinaczki Wysokogóskiej w składzie:
  Wojciech Grzesiok
  Andrzej Życzkowski
  Janusz Majer

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-03-11 Przyjęcie do PZA KW Lublin

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Klubu Wysokogórskiego Lublin

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 11/03/2014) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-03-11 Kalendarz Imprez

  Zarząd PZA głosował uchwałę dotyczącą kalendarza imprez PZA

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 11/03/2014) brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Uchwałę przyjęto wiekszością głosów osób uprawnionych do głosowania

  2014-02-13 Zatewierdzenie Kolegium Sędziów Wspinaczki Sportowej

  Zarząd PZA na wniosek KWS podjął decyzję o zatwierdzeniu Kolegium Sędziów Wspinaczki Sportowej w składzie:
  Adam Kopta
  Agnieszka Micuła
  Artur Polański

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-01-28 Regulamin Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim

  Zarząd PZA głosował zatwierdzenie Regulaminu Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 28/01/2014) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Regulamin zatwierdzono wiekszością głosow osób uprawnionych do głosowania

  2014-01-21 Patronat honorowy dla eventu Telecom Skicup 2014

  Zarząd PZA podjął decyzję o objęciu patronatem honorowym eventu Telecom SkiCup 2014.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2014-01-14 Zatwierdzenie zmian w Regulaminie NRWS

  Na wniosek KWSk Zarząd PZA podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie Narodowego Rankingu Wspinaczki Skalnej. Głosowanie zarządził M. Wierzbowski.


  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 14/01/2014) brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  Zmiany zatwierdzono większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

  2013-12-13 Nowy skład Komisji Wspinaczki Skalnej

  Zarząd PZA podjął decyzję o powołaniu nowej Komisji Wspinaczki Skalnej w składzie:
  Darek Piętak - Przewodniczący
  Łukasz Dębowski
  Piotr Drobot
  Olga Kosek

  W głosowaniu brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 11
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-12-12 Poszerzenie składu KSWSiW PZA o osobę Pawła Grendy

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA podjął decyzję o poszerzeniu składu niniejszej Komisji o osobę Pawła Grendy.

  W głosowaniu brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 11
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-12-12 Łukasz Depta - nadanie stopnia Instruktora Taternictwa

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał Koledze Łukaszowi Depta stopień Instruktora Taternictwa PZA.

  W głosowaniu brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 11
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-11-14 nawiązanie współpracy z firmą Holimedica

  Zarząd podjął uchwałę o nawiązaniu współpracy z firmą Holimedica w zakresie produkcji filmów instruktażowych dla wspinaczy i wsparcia tej inicjatywy kwotą 2000 zł.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-10-30 w sprawie umów licencji na wykorzystanie zdjęć

  Zarząd podjął uchwałę o zawarciu umów licencji z autorami na wykorzystanie zdjęcia w kalendarzu PZA 2014 za wynagrodzeniem uzgodnionym przez Strony umowy.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-10-09 Nadanie Stopnia Instruktora Taternictwa PZA

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał stopień Instruktora Taternictwa PZA następującym Kolegom:
  Rafał Pietrasiak
  Jan Kuczera
  Paweł Grenda
  Jarek Liwacz

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-10-09 Nadanie stopnia IWSK Kol. Wojciechowi Radzikowi

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał Koledze Wojciechowi Radzikowi stopień Instruktora Wspinaczki Skalnej

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-10-08 Zatwierdzenie składu Komisji Wspinaczki Sportowej

  Zarząd PZA głosował skład Komisji Wspinaczki Sportowej: Rafał Nowak,Tomasz Mazur, Adam Pustelnik,Tomasz Poznański.

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 08/10/2013) brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2013-09-25 Zatw. składu Kom. Szkolenia Wsp. Skalnej i Wysokogórskiej

  Zarząd PZA głosował skład Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej: Krzysztof Skoczylas (przewodniczący), Maciej Ciesielski, Piotr Górka, Adam Pieprzycki, Marek Pokszan, Dariusz Porada.

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 25/09/2013) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-08-22 Rozwiązanie Komisji Wspinaczki Sportowej w obecnym składzie

  Zarząd PZA rozwiązuje Komisję Wspinaczki Sportowej w obecnym składzie. Jednocześnie, Zarząd PZA deleguje Kol.Tomasza Poznańskiego, jako osobę odpowiedzialną za utworzenie nowej Komisji w terminie do 31 VIII 2013.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-06-15 Wniosek norweski PZA i Klubu Przyrodników

  W związku z przystąpieniem Polskiego Związku Alpinizmu do aplikacji dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, o tytule "Wdrożenie systemu zarządzania ruchem wspinaczkowym w obszarze Natura 2000 na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej", Zarząd PZA postanawia zapewnić pokrycie udziału własnego finansowanego w projekcie ze środków własnych, oraz udziału własnego niefinansowego w formie nieodpłatnej dobrowolnej pracy wolontariuszy, na poziomie wymaganym przepisami dotyczącymi konkursu - minimum 10% wartości projektu, w tym minimum 5% udziału własnego finansowego.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2013-06-07 Przyjęcie do PZA Speleoklubu „Kras” Kraków

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Speleoklubu „Kras” Kraków

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas zebrania Zarządu PZA w Spale w dniu 07/06/2013) brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-04-30 Akcja "Wspinacz z klasą"

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie włączenia się Związku do akcji "Wspinacz z klasą".

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-04-16 Patronat PZA dla akcji: Czyste Góry Czyste Szlaki 2013

  Zarząd podjął decyzję o udzieleniu patronatów PZA dla akcji: „Czyste Góry Czyste Szlaki 2013” oraz „Czyste Tatry”, organizowanych przez Klub Podróżników „Śródziemie”.

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 16/04/2013) brało udział 6 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-04-16 Uchwała o nowelizacji Regulaminu Zarządu PZA

  Zarząd PZA podjął uchwałę o nowelizacji Regulaminu Zarządu PZA

  W głosowaniu (przeprowadzonym podczas skypekonferencji Zarządu PZA w dniu 16/04/2013) brało udział 6 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-04-08 Poprawka redakcyjna do przepisów Wspinaczki Sportowej

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Skalnej, Zarząd PZA podjął uchwałę o wprowadzeniu poprawki do przepisów Wspinaczki Sportowej
  (…) 6.7.10 Jeżeli zawodnik:
  a) nie usłucha komendy "zająć pozycję" lub będzie zwlekał z ustawieniem się w pozycji startowej w ciągu 4 sekund, lub nie pozostaje w bezruchu po komendzie "gotów!", lub (…)


  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-04-05 Zespół ds. zbadania okoliczności tragedii na Broad Peak

  Na wniosek Kierownika Programu Polski Himalaizm Zimowy, Artura Hajzera, Zarząd PZA podjął uchwałę o powołaniu zespołu ds. zbadania okoliczności tragedii na Broad Peak w składzie:

  • A .Czerwińska,
  • M. Kochańczyk,
  • P. Pustelnik,
  • B. Jankowski,
  • R. Mazik
  Zespół we własnym zakresie wyłoni ze swojego grona przewodniczącego oraz zadecyduje o ewentualnym skorzystaniu z pomocy ekspertów.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-03-29 Nowelizacja przepisów KWS

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA zatwierdził znowelizowaną treść Przepisów Wspinaczki Sportowej oraz Regulaminu nadawania klas sportowych we Wspinaczce Sportowej

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-03-07 Adam Karpierz - nowa klasa sportowa

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Skalnej, Zarząd przyznał pierwszą klasę sportową Koledze Adamowi Karpierzowi (1991), zawodnikowi KS Korona Kraków, za przejście drogi Invidia 8b+ w stylu RP w Grocie Areonauta w Sperlondze.
  Klasa jest ważna do 31.12.2014

  Wyniki głosowania:
  w głosowaniu wzięło udział 8 z 11 uprawnionych osób,
  za - 8
  przeciw - 0
  wstrzymuję się - 0

  2013-03-06 Zatwierdzenie stanowiska w sprawie Golden Lunacy

  Zarząd PZA zatwierdził ostateczne stanowisko w sprawie kontrowersji wokół drogi Golden Lunacy.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-02-28 Wsparcie finansowe dla XX Przeglądu Filmów im. W. Rutkiewicz

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla XX Przeglądu Filmów im. W. Rutkiewicz w kwocie 2 tys. zł.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2013-02-04 Patronat nad zawodami Bloco reOpen

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem PZA zawodów "Bloco reOpen" w roku 2013.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-01-25 Klasa sportowa dla Małgorzaty Szymańskiej

  Na wniosek KWSK, Zarząd PZA zatwierdził przyznanie pierwszej klasy sportowej dla kol. Małgorzaty Szymańskiej. Podstawą jest przejście RP drogi Familia Manson 8a+ w rejonie Rodellar w dniu 10.08.2012. Klasa sportowa jest ważna do 2013-12-31.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-01-23 Regulamin przyznawania klas sportowych

  Zarząd PZA zatwierdził nową treść regulaminu przyznawania klas sportowych we wspinaczce skalnej.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2013-01-23 Pełnomocnictwo - sąd

  Zarząd PZA zatwierdził pełnomocnictwo dla dr T. F. ws. występowania w imieniu i na rzecz Związku na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 4 lutego 2013 r. w sprawie ze skargi Związku na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-12-17 Regulaminy Narciarstwa Wysokogórskiego

  Zarząd PZA zatwierdza przedłożone przez Komisję Narciarstwa Wysokogórskiego regulaminy dotyczące narciarstwa wysokogórskiego: REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM, REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM 2013, REGULAMIN PUCHARU POLSKI W NARCIARSTWIE WYSOKOGÓRSKIM W ROKU 2013.

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-12-15 Pełnomocnictwo ws. ustawy deregulacyjnej

  Zarząd PZA udziela pełnomocnictwa kol. Miłoszowi Jodłowskiemu do reprezentowania Związku na spotkaniu z Andrzejem Gutem-Mostowym, posłem na Sejm RP, w sprawie ustawy deregulacyjnej.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-12-09 Pełnomocnictwo ws. zmian w ustawach

  Zarząd PZA udziela pełnomocnictwa kol. Bogusławowi Kowalskiemu do reprezentowania Związku na posiedzeniu komisji sejmowej Sejmu RP w sprawie zmian w ustawach o usługach turystycznych, kodeksu wykroczeń oraz o sporcie.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-11-16 Uprawnienia instruktorskie

  W związku z wnioskiem otrzymanym w tej sprawie od Komisji Szkolenia, Zarząd PZA nadaje:

  1. stopień instruktora alpinizmu kol. Robertowi Rokowskiemu
  2. stopień instruktora alpinizmu kol. Sławomirowi Jabłońskiemu
  3. stopień instruktora taternictwa kol. Piotrowi Sztaba
  4. stopień instruktora wspinaczki skalnej kol. Pawłowi Mielnikow
  5. stopień instruktora wspinaczki skalnej kol. Mateuszowi Jabłońskiemu
  6. stopień instruktora wspinaczki skalnej kol. Robertowi Wykręt


  W głosowaniu brało udział 10 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-10-13 Zmiany w Zespole Łączności Radiowej

  Zarząd PZA postanowił przychylić się do prośby kol. Bogdana Jankowskiego i zwolnić go z pełnionej przez 32 lata funkcji przewodniczącego Zespołu Łączności Radiowej Związku oraz powołać na to stanowisko kol. Marcina Kaczkana.

  Obecnie Zespół będzie działał w dwuosobowym składzie: Marcin Kaczkan - przewodniczący oraz Bogdan Jankowski – członek.

  Jednocześnie Zarząd postanowił upoważnić kol.Marcina Kaczkana do podpisywania w imieniu PZA umów o wypożyczenie sprzętu łączności oraz zachować w mocy takie upoważnienie wydane wcześniej kol. Bogdanowi Jankowskiemu

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-09-07 Kooptacja do Zarządu

  Zarząd PZA podjął decyzję o kooptacji do swojego składu kol. Iwony Bocian.

  W głosowaniu tajnym brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-08-06 Kadra Narodowa w NW 2012/2013

  Zarząd PZA zatwierdza następujący skład Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim na sezon 2012/2013. Juniorzy:

  1. Cikowska Agata
  2. Bargiel Bartłomiej
  3. Karpierz Karol
  Seniorzy:
  1. Figura Anna
  2. Tasz Klaudia
  3. Wajda Julia
  4. Czeczott Małgorzata
  5. Tybor Anna
  6. Brzeski Tomasz
  7. Przystaś Jakub
  8. Sobczyk Przemysław
  9. Stoch Michał
  10. Wargocki Marusz
  11. Zachwieja Szymon
  12. Żebracki Jacek


  W głosowaniu brało udział 6 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-07-25 Zawieszenie uprawnień kompozytora dróg

  W związku z wnioskiem otrzymanym w tej sprawie od Komisji Wspinaczki Sportowej, popartym opinią Komisji Dyscyplinarnej, Zarząd PZA zatwierdza zawieszenie uprawnień kompozytora dróg (routesettera) kol. T. O. do czasu wyjaśnienia sprawy kontrowersji wokół układu drogi finałowej na Mistrzostwach Polski w dn. 1.06.2012, nie później niż do końca 2013 r.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2012-06-21 Odebranie stopni instruktorskich

  W związku z wnioskiem w tej sprawie otrzymanym od Komisji Szkolenia, Zarząd PZA odbiera A. P. posiadane stopnie instruktorskie PZA.

  W głosowaniu brało udział 6 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-05-28 Patronat nad akcją KKS "Czysta Jura"

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie objęcia patronatem PZA akcji Katowickiego Klubu Speleologicznego pod nazwą "Czysta Jura".

  W głosowaniu brało udział 6 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-05-28 Zatwierdzenie regulaminów dot. Wspinaczki Sportowej.

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wnioskowanych przez Komisję Wspinaczki Sportowej zmian w regulaminach powoływania Kadry Narodowej oraz Reprezentacji Narodowej we Wspinaczce Sportowej.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-05-21 Zatwierdzenie Bilansu.

  Zarząd PZA podjął uchwałę o zatwierdzeniu bilansu Związku za rok 2012.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-05-21 Zmiana adresu siedziby Związku.

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Związku na: Warszawa ul. Corazziego 5/24.

  W głosowaniu brało udział 6 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-04-21 Powołanie przewodniczącego Komisji Szkolenia.

  Zarząd PZA podjął uchwałę o powołaniu Krzysztofa Skoczylasa na nowego przewodniczącego Komisji Szkolenia.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2012-03-22 Zmiany personalne w Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego

  Zarząd PZA podjął uchwałę o zmianach personalnych w Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego.

  1. Ze składu Komisji odwołano Zofię Chruściel.
  2. Do składu Komisji powołano Monikę Strojny.
  3. Powołano Marcina Zwolińskiego na przewodniczącego Komisji.


  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2012-03-04 Waldemar Niemiec - przywrócenie statusu instruktora PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję o przywróceniu uprawnień instruktora PZA kol. Waldemarowi Niemcowi.

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-11-09 Nadanie stopnia Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA

  Zarząd PZA nadał stopień Instruktor Wspinaczki Skalnej PZA następującym kolegom:

  1. Łukasz Depta,
  2. Miłosz Jodłowski,
  3. Jan Kuczera,
  4. Piotr Sztaba
  5. Włodzimierz Porębski.

  W głosowaniu wzięło udział 7 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-10-07 Adrian Sinkiewicz Skarbnikiem PZA

  Zarząd podjął decyzję o powołaniu Kol Adriana Sinkiewicza na stanowisko Skarbnika PZA.

  W głosowaniu w trybie niejawnym wzięło udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-10-02 Powołanie Skarbnika PZA

  Zarząd PZA powołał kol. Adriana Sinkiewicza na stanowisko Skarbnika PZA.  Głosowanie odbyło się w trybie niejawnym. Brało w nim udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-09-12 Patronat nad memoriałem Piotra Morawskiego

  Zarząd PZA podjął uchwałę o objęciu patronatem PZA memoriału Piotra Morawskiego.  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-07-03 Rozszerzenie składu KWS

  Na wniosek Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA podjął uchwałę o dołączeniu do składu tej Komisji kol. Grzegorza Tuckiego.  Głosowanie odbyło się w trybie niejawnym. W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2011-07-03 Kooptacja do Zarządu kol. Wojciecha Grzesioka

  W związku z rezygnacją kol. Marcina Kaczkana, Zarząd PZA podjął decyzję o kooptacji do swojego składu kol. Wojciecha Grzesioka.  Głosowanie odbyło się w trybie niejawnym. W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-06-01 Zaproszenie kol. Wojciecha Grzesioka do współpracy

  Zarząd PZA podjął decyzję o zaproszeniu kol. Wojciecha Grzesioka do współpracy w ramach swoich działań, bez prawa do udziału w głosowaniach.  Głosowanie odbyło się w trybie niejawnym. Udział wzięło 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-05-17 Powołanie Komisji Statutowej

  Zarząd PZA powołał Komisję Statutową, składającą się z

  Osób pracujących w Komisji Statutowej powołanej na WZD:

  • Tomasz Chudy,
  • Tomasz Kopyś,
  • Paweł Marchlewicz,
  • Mariusz Polok

  oraz członków zgłoszonych przez kluby zrzeszone w PZA do pracy w Komisji Statutowej

  • Jacek Czabański
  • Artur Paszczak,
  • Adam Przejczkowski,
  • Tomasz Raczyński,
  • Danuta Wach - Przewodnicząca  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-04-17 Kooptacja do Zarządu kol. Ditty Kicińskiej

  W następstwie rezygnacji Marka Łukaszewskiego z pracy w Zarządzie, Zarząd PZA podjął decyzję o kooptacji do swojego składu kol. Ditty Kicińskiej.  W głosowaniu brało udział 8 spośród 11 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-03-18 Wotum zaufania dla członków Komisji Szkolenia

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie rezygnacji członków Komisji Szkolenia

  1. Zarząd PZA nie przyjmuje rezygnacji członków Komisji Szkolenia.
  2. Zarząd PZA udziela wotum zaufania członkom Komisji.
  3. Zgodnie z statutem to Zarząd PZA nadaje i odbiera stopnie instruktorskie i wszelkie roszczenia w tej sprawie powinny być kierowane do Zarządu.  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-03-06 Zawieszenie uprawnień PZA kol. Waldemarowi Niemcowi

  Zarząd PZA podjął decyzję o zawieszeniu uprawnień instruktora PZA kol. Waldemarowi Niemcowi do dn. 31.12.2012.

  Powodem sformułowania wniosku o zawieszenie są rażące przekroczenia regulaminów szkoleniowych i zasad bezpieczeństwa, mające negatywny wpływ na bezpieczeństwo szkolonych.

  Warunki przywrócenia uprawnień:

  1. Przestrzeganie regulaminów szkoleniowych, a w szczególności niezatrudnianie w ramach działalności szkoły Kilimandżaro osób nieposiadających właściwych kompetencji i uprawnień w tym nieprzekraczanie zakresu swoich kompetencji przez kol. W. Niemca
  2. Powstrzymanie się od posługiwania się wizerunkiem odznaki i tytułu instruktora PZA przez cały okres obowiązywania kary.
  3. Odbycie unifikacji instruktorskiej i spełnienie warunków weryfikacji instruktorów PZA  Głosowanie odbywało się w trybie niejawnym. W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-02-28 Ustanowienie kierownika kursu INW

  Zarząd PZA zatwierdził kandydaturę Jana Krzysztofa na kierownika kursu na stopień instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA dla osób posiadających stopień instruktra sportu w tej dyscyplinie.  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-02-17 Objęcie patronatem PZA konkursu "Najpiękniejsza Góra Świata"

  Zarząd PZA zadecydował o objęciu patronatem PZA trzeciej edycji konkursu fotograficznego "Najpiękniejsza Góra Świata"  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-02-17 Zapomoga dla kol. Pawła Wyrwa

  Zarząd PZA podjął decyzję o wypłaceniu zapomogi w wys. 2 000 zł z Funduszu Berbeki dla kol. Pawła Wyrwa.  W głosowaniu brało udział 7 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-02-07 Zatwierdzenie budżetu na rok 2011

  Zarząd PZA zatwierdził budżet Związku na rok 2011.  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-02-02 Zatwierdzenie Kadry Narodowej na rok 2011

  Zarząd PZA zatwierdził skład Kadry Narodowej na rok 2011 według propozycji przedstawionych przez poszczególne Komisje.  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-01-27 Zmiana Regulaminu Szkolenia Wspinaczkowego PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję o zmianie Regulaminu Szkolenia Wspinaczkowego PZA

  Punkt VIII. Zimowy kurs turystyki wysokogórskiej otrzymał brzmienie:

  Prowadzący: instruktorzy PZA (taternictwa i alpinizmu). Instruktorzy alpinizmu mogą prowadzić szkolenie samodzielnie, a instruktorzy taternictwa wyłącznie po odbyciu przeszkolenia oraz stażu w COS PZA Betlejemka.  W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-01-10 Przyjęcie do PZA AKW Kotłownia Lublin

  Zarząd PZA podjął decyzję o przyjęciu do struktur PZA Akademickiego Klubu Wspinaczkowego Kotłownia Lublin  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2011-01-10 Powołanie Jędrzeja Komosińskiego do Kadry Narodowej

  Za rekomendacją Komisji Wspinaczki Sportowej, Zarząd PZA powołał Jędrzeja Komosińskiego do Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej, w konkurencji wspinaczki na czas.  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 10
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2010-12-21 Zmiana regulaminu Kadry Szkoleniowej PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie zmiany regulaminu kadry szkoleniowej PZA. W punkcie 15, podpunkt F otrzymał następujące brzmienie:

  F. instruktor narciarstwa wysokogórskiego i starszy instruktor narciarstwa wysokogórskiego ma prawo:

  • kierować komisją szkolenia w macierzystym klubie
  • szkolić na kursach podstawowych w narciarstwie wysokogórskim;
  • kierować kursami podstawowymi w narciarstwie wysokogórskim po spełnieniu warunków określonych przez KNW;
  • kierować szkoleniem podstawowym w narciarstwie wysokogórskim;
  • szkolić na kursie instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim;
  • kierować szkoleniem podstawowym i instruktorskim w narciarstwie wysokogórskim.

  Podpunkt G został uchylony.  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 2

  2010-12-13 Rozszerzenie składu KWW

  Zarząd PZA podjął decyzję o rozszerzeniu Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej o osobę Ewy Szczęśniak  W głosowaniu brało udział 9 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2010-12-12 Powołanie Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej

  Zarząd PZA powołał Komisję Wspinaczki Wysokogórskiej w składzie:

  1. Janusz Majer
  2. Marek Łukaszewski
  3. Artur Paszczak
  4. Adrian Sinkiewicz
  5. Piotr Xięski  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 1

  2010-12-11 Sprawozdania z pracy członków Zarządu PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie wprowadzenia obligatoryjnej procedury składania przez członków Zarządu na grupie dyskusyjnej pza.zarzad miesięcznych sprawozdań z pracy dla PZA, w postaci zestawień pracy (pliki w formacie *xls), lub w formie opisowej. Sprawozdanie opisowe powinno zawierać zakres merytoryczny i czasowy zrealizowanej pracy.

  W głosowaniu brało udział 10 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 2
  wstrzymało się 1

  2010-04-29 Zatwierdzenie składu Komisji Medycznej PZA

  Zarząd PZA zatwierdził następujący skład Komisji Medycznej PZA

  1. Grzegorz Benke,
  2. Małgorzata Jędrzejczyk,
  3. Piotr Kończakowski - Przewodniczący ,
  4. Roman Mazik,
  5. Wojciech Moskal,
  6. Agnieszka Nieciąg,
  7. Paweł Podsiadło,
  8. Robert Szymczak - Wiceprzewodniczący,
  9. Maciej Uchowicz,

  W głosowaniu brało udział 11 spośród 12 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 11
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2010-02-12 Kodeks Etyki Instruktora PZA

  Zarząd PZA zatwierdził przedstawiony przez Komisję Szkolenia PZA Kodeks Etyki Zawodowej Instruktora PZA

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2010-01-07 Zatwierdzenie regulaminu powoływania Kadry Narodowej w AJ

  Zarząd PZA zatwierdził przedstawiony przez Komisję Taternictwa Jaskiniowego PZA Regulamin powoływania Kadry Narodowej w dyscyplinie Alpinizm Jaskiniowy

  W głosowaniu brało udział 7 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 7
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2010-01-07 Kol. Robert Szumiec - zawieszenie uprawnień instruktora PZA

  na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA podjął decyzję o zawieszeniu uprawnień instruktora PZA Koledze Robertowi Szumcowi w związku z Jego działalnością szkoleniową zimą w Tatrach pomimo braku uprawnień wymaganych dla prowadzenia takich szkoleń.

  W głosowaniu brało udział 6 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 6
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2010-01-05 Nadanie stopni Instruktora Taternictwa PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie nadania stopnia Instruktora Taternictwa PZA następującym osobom

  1. Piotr Bucki
  2. Robert Burak
  3. Maciej Ciesielski
  4. Piotr Górka
  5. Paweł Kopta
  6. Arkadiusz Kubicki
  7. Mariusz Nowak
  8. Adam Pieprzycki
  9. Robert Rokowski
  10. Marcin Rutkowski

  Więcej informacji o nowych instruktorach znajdziesz tutaj


  W głosowaniu brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2009-12-16 Budżet PZA 2010

  Zarząd PZA podjął uchwałę w sprawie zachowania proporcji podziału środków budżetowych z dotacji MSiT w oparciu o parytety określone w zatwierdzonym przez MSiT kalendarza zadań zleconych na 2009 rok, z zastrzeżeniem iż środki na utrzymanie biura PZA, Taternika, i składki członkowskie nie będą brane pod uwagę przy proporcjonalnym zmniejszaniu przyznanej nam kwoty.

  W głosowaniu brało udział 9 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2009-12-16 Rozszerzenie składu KWSiW PZA

  Zarząd PZA podjął decyzję o rozszerzeniu składu KSWSiW PZA działającej dotychczas w składzie:

  1. Bogusław Kowalski - przewodniczący
  2. Marek Kujawiński
  3. Wojciech Wajda

  4. o następujące osoby:
  5. Maciej Ciesielski
  6. Robert Rokowski
  7. Krzysztof Treter

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2009-11-13 Patronat PZA dla akcji "Szerpanki"

  Zarząd PZA podjął decyzję o objęciu akcji Szerpanki, organizowanej przez fundację Czarodziejska Góra patronatem PZA

  W głosowaniu brało udział 8 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 8
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2009-11-07 Nowelizacja składu Komisji Tatrzańskiej PZA

  W związku z rezygnacją Koleżanki Magdy Słupińskiej z dalszej pracy w Zarządzie PZA, Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu Koleżanki ze składu Komisji Tatrzańskiej PZA.
  W głosowaniu brało udział 9 spośród 10 uprawnionych do głosowania osób.

  Wyniki głosowania:
  za 9
  przeciw 0
  wstrzymało się 0

  2009-08-21 Jacek Trzemżalski w składzie Zarządu PZA

  Zgodnie z §26.pkt2 Statutu PZA, Zarząd podjął decyzję o kooptacji osoby Jacka Trzemżalskiego do składu Zarządu PZA.
  Kolega Jacek Trzemżalski podjął się reprezentacji środowiska wspinaczy skalnych w Zarządzie, zastępując w tej roli Kolegę Piotra Drobota, który 19.06.2009 złożył rezygnację z pracy w Zarządzie PZA.

  2009-03-17 Poprawka do regulaminu licencji trenerskich w.s.

  Zarząd PZA zatwierdził poprawkę do regulaminu licencji trenerskich w dyscyplinie wspinaczki sportowej.

  Z regulaminu, z rozdziału II, punkt 2, wykreślony został podpunkt:
  d) zaświadczenie o odbyciu unifikacji.

  W głosowaniu wzięło udział 10 osób
  9 osób za poprawką, 1 osoba wstrzymała się

  2009-02-03 Powołanie składu Komisji Bezpieczeństwa PZA

  Zarząd PZA powołał Komisję Bezpieczeństwa PZA w następującym składzie:

  1. Piotr Morawski - przewodniczący (góry wysokie)
  2. Jarek Caban (sprawy instruktorskie)
  3. Marcin Gala (sprawy jaskiniowe)
  4. Marcin Kacperek (przewodnicy, narciarze, współpraca z PSPW i TOPR)
  5. Marcin Kantecki (bezpieczeństwo ścianek)
  6. Adam Pieprzycki (sprawy górskie, współpraca z TOPR)
  7. Piotr Pustelnik (góry wysokie, ogólne)
  8. Marek Wierzbowski (sprawy prawne, jaskinie i narciarstwo)
  9. Zbyszek Skierski (ogólne, współpraca z czynnikami zewnętrznymi)

  W głosowaniu wzięło udział 11 osób
  11 osób za powołaniem KB PZA w/w składzie

  2009-01-26 Zmiana składu KWS i zatwierdzenie regulaminu licencji.

  Zarząd zatwierdził zmianę w składzie Komisji Wspinaczki Sportowej.
  Do grona komisji dołączył Jakub Ziółkowski.

  Zarząd zatwierdził „Regulamin licencjonowania kadry szkoleniowej w dyscyplinie wspinaczki sportowej”

  W głosowaniu wzięło udział 11 osób
  11 osób głosowało za.

  2009-01-14 Jarosław Caban - nadanie stopnia Instruktora Alpinizmu

  Na wniosek Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej, Zarząd PZA nadał Koledze Jarosławowi Cabanowi stopień Instruktora Alpinizmu.
  W głosowaniu wzięło udział 11 z 12 uprawnionych osób
  11 głosów za przyjęciem wniosku

  2009-01-06 Dopłaty do bazy noclegowej w sezonie zimowym 2009

  Zarząd PZA podjął decyzje o finansowaniu dopłat do noclegów dla członków PZA w Starym Schronisku w Morskim Oku oraz o powierzeniu Koleżance Ewie Liberze funkcji rezydenta i obserwatora PZA dla Akcji Junior w okresie 5.01-13.04.2009

  W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zarządu
  za 11 głosów.

  Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem, zamieszczonym w dziale "Tatry".

  2008-12-17 Przyznanie zapomogi z Funduszu Berbeki
  Zarząd PZA podjął decyzję o przyznaniu zapomogi losowej w kwocie 2'000,00 zł ze środków zgromadzonych na koncie Funduszu Berbeki, koledze Janowi Tyborowi z KW Zakopane
  2008-12-10 Nadanie stopni Starszego Instruktora NW

  W dniu 09.12.2008 na wniosek KNW PZA zostały nadane stopnie Starszego Instruktora Narciarstwa Wysokogórskiego PZA następującym Kolegom

  1. Jacek Radosław Bilski (10 głosów);
  2. Adam Marasek (11 głosów);
  3. Jan Tybor (11 głosów);
  W głosowaniu wzięło udział 11 uprawnionych osób

  2008-10-28 pomoc dla Karoliny Apanasiewicz

  PZA przekazuje 2000 zł z Funduszu Berbeki na pomoc Karolinie Apanasiewicz

  Głosowanie zakończone dnia 24.10.2008
  8 głosów za
  wniosek przeszedł

  2008-10-28 Pomoc dla P. Kulinicza

  PZA przekazuje z Funduszu Berbeki 2000 zł na pomoc dla Pawła Kulinicza

  Głosowanie zakończone 17.10.2008
  9 głosów za
  wniosek przeszedł

  2008-10-28 Patronat honorowy Nanda Devi

  PZA obejmuje patronat honorowy nad wyprawą na Nanda Devi East z okazji 70 lecia himalaizmu polskiego i w rocznicę wyprawy na Nanda Devi East

  Głosowanie zakończone 09.09.2008
  11 głosów za
  wniosek przeszedł

  2008-10-28 Patronat honorowy Wrocławski KW

  PZA obejmuje patronat honorowy nad obchodami 60 lecia Wrocławskiego KW

  Głosowanie zakończone 9.09.2008
  11 głosów za
  wniosek przeszedł

  2008-10-28 zmiana w regulaminie Betlejemki

  Zmiany pkt. 6 "Regulaminu kursów w COS-PZA"
  Jest:
  6. Ceny kursów obejmują opłatę za szkolenie oraz za noclegi w tym okresie.
  Ma być: 6. Ceny kursów nie obejmują opłat za noclegi w tym okresie.

  głosowanie zakończone 21.05.2008
  8 głosów za
  wniosek przeszedł

  2008-10-28 Przyznanie Ryszardowi Urbanikowi tytułu Instruktor Senior

  Komisja Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wyoskogórskiej wnioskuje o przyznanie Ryszardowi Urbanikowi tytułu Instruktor Senior PZA. Uzasadnienie - kolega Urbanik przez wiele lat był czynnym instruktorem Polskiego Związku Alpinizmu. Nie przeszedł procesu "upaństwowienia" i został skreślony z listy kadry szkoleniowej. Tytuł Instruktor Senior PZA nie uprawnia do szkolenia w terenie, jest poniekąd tytułem honorowym.

  Głosowanie zakończone 25.05.2008

  9 głosów za
  wniosek przyjęto

  2008-05-06 Zatwierdzenie składu Komisji Szkolenia PZA

  w dniu 06.05.2008 Zarząd PZA zatwierdził następujący skład interdyscyplinarnej Komisji Szkolenia
  (KS PZA):

  1. Bogusław Kowalski - wspinaczka skalna i wysokogórska, przewodniczący;
  2. Jacek Bilski - narciarstwo wysokogórskie;
  3. Szczepan Głogowski - wspinaczka sportowa
  4. Marek Lorczyk - alpinizm jaskiniowy.
  Z członkami komisji można kontaktować się, kierując korespondencję na adres ks@pza.org.pl, lub szkolenie@pza.org.pl

  2008-05-06 Zatwierdzenie składu KSWSiW

  w dniu 06.05.2008 Zarząd PZA zatwierdził następujący skład Komisji Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej (KSWSiW):

  1. Bogusław Kowalski - przewodniczący;
  2. Jacek Patrzykont;
  3. Wojciech Wajda.
  Z członkami komisji można kontaktować się, kierując korespondencję na adres kswsiw@pza.org.pl, lub kursy@pza.org.pl

  Stałą współpracę z KSWSiW w ramach działającego w jej strukturze zespołu roboczego, zadeklarowały następujące osoby:

  • Maciej Ciesielski - programy szkoleniowe

  • Marek Kujawiński - regulaminy instruktorskie

  • Andrzej Makarczuk - programy szkoleniowe, szkolenia instruktorskie

  • Mariusz Majchrowicz - kontakty z zagranicznymi ośrodkami szkoleniowymi

  • Marek Pokszan - koordynator szkolenia COS PZA Betlejemka

  • Wojciech Święcicki - materiały szkoleniowe,

  • Marcin Zembal - materiały szkoleniowe

  2008-04-21 Zatwierdzenie Składu Komisji Tatrzańskiej

  Dnia 20.04.2008 został zatwierdzony następujący skład Komisji Wspinaczki Skalnej:

  1. Ditta Kicińska - przewodnicząca;
  2. Piotr Morawski;
  3. Artur Paszczak;
  4. Magda Słupińska;
  5. Piotr Xięski;
  8 głosów za wnioskowanym przez Dittę Kicińską składem

  z członkami komisji można kontaktować się, kierując korespondencję na adres kt@pza.org.pl

  2008-04-12 Zatwierdzenie Składu Komisji Wspinaczki Skalnej

  Dnia 12.04.2008 został zatwierdzony następujący skład Komisji Wspinaczki Skalnej:

  1. Piotr Drobot - przewodniczący;
  2. Miłosz Jodłowski;
  3. Jacek Trzemżalski.
  8 głosów za wnioskowanym przez Piotra Drobota składem

  z członkami komisji można kontaktować się, kierując korespondencję na adres kwsk@pza.org.pl

  2008-04-10 Jagoda Adamczyk - Ceranka redaktorem Taternika

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie powierzenia funkcji redaktora Taternika nr 1/2008 Koleżance Jagodzie Adamczyk-Ceranka i podpisania z nią odpowiedniej umowy cywilno prawnej.

  8 głosów za

  2008-04-04 Stawki wynagrodzeń dla kompozytorów dróg PZA

  Zarząd PZA zatwierdził zaproponowaną przez KWS tabelę minimalnych stawek wynagrodzeń dla kompozytorów dróg, pracujących w trakcie zawodów Pucharów i Mistrzostw Polski seniorów i juniorów

  9 głosów za

  2008-02-29 Taternik 2008 - oferta finansowa Janusza Kurczaba

  Zarząd PZA podjął decyzję o odrzuceniu warunków finansowych określonych w nadesłanej ze strony Janusza Kurczaba ofercie finansowej na redagowanie Taternika w 2008 roku

  9 głosów za

  2008-02-26 Zatwierdzenie składu KWW

  Dnia 26.02.08 zastał zatwierdzony następujący skład Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej:
  1. Piotr Xięski - przewodniczący
  2. Artur Paszczak
  3. Adrian Sinkiewicz

  9 głosów za

  2008-02-21 Wymiana asekuracji na Górze Birów w Podzamczu

  Zarząd PZA podjął decyzję o zaangażowaniu organizacyjnym i finansowym PZA w projekt zagospodarowania Góry Birów w Podzamczu

  Zarys projektu:

  1. Wycięcie krzaków, drzew, posprzątanie terenu ze śmieci
  2. Czyszczenie skał z kruszyzny, krzaków, ziemi.
  3. Wymiana asekuracji na istniejących drogach (ringi+stanowiska zjazdowe)
  4. Wytyczenie nowych dróg wspinaczkowych kompletnych w stałą asekuracje.
  5. Podział na sektory wspinaczkowe, z tablicami informacyjnymi pzy każdym+ kosz na śmieci + ławka
  6. Kolorowy folder z topo poszczególnych sektorów.

  Źródła finansowania:

  1. Gmina Ogrodzieniec
  2. Związek Gmin Jurajskich (ringi, klej)
  3. PZA (ringi, klej, sprzęt do wiercenia). Pozycja w ofercie 2008: III/3/2008
  4. Projekt EFS z Programu Młodzież
  5. Sponsorzy

  9 głosów za

  2008-02-21 Administracja serwisem internetowym PZA

  W dniu 21.02.08 został zatwierdzony Tomasz Kugler jako administrator serwisu internetowego PZA

  9 głosów za

  2008-02-17 Nowy regulamin kursów COS Betlejemka

  W dniu 17.02.08 został zatwierdzony nowy regulamin kursów COS Betlejemka

  8 głosów za

  2008-02-17 Nowy Regulamin COS Betlejemka

  W dniu 17.02 został zatwierdzony nowy regulamin COS Betlejemka

  7 głosów za, 1 wstrzymujący się

  2008-02-17 Rzecznik prasowy PZA

  W głosowaniu zakończonym w dniu 17.02.08 Marcin Miotk został rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Alpinizmu

  8 głosów za

  2008-02-07 Zaproszenie zawodników z Ukrainy

  Dnia 7.02.08 zakończyło się głosowanie w sprawie wystawienia zaproszenia zawodników z Ukrainy (pomocy przy załatwieniu wiz do UE)

  9 głosów za

  2008-01-29 Zatwierdzenie wniosków zgłoszonych przez KWS

  29.01.2008 Zarząd zatwierdził 4 wnioski zgłoszone do Zarządu PZA przez Komisję Wspinaczki Sportowej PZA

  1. Wniosek o powołanie zespołu roboczego ds. zawodów KWS,
  2. Wniosek o wprowadzenie licencji kompozytorów dróg PZA,
  3. Wniosek o zmianę minimalnych wysokości nagród,
  4. Wniosek o zmianę nazwy konkurencji boldering .

  2008-01-28 Zniesienie licencji zawodniczych w zawodach UKS

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie wniosku KWS o zniesienie wymogu posiadania licencji zawodnika PZA dla uczestników Pucharu Polski UKS

  9 głosów za

  2008-01-20 Regulamin Zespołu ds. UKS i sportu powszechnego

  Zarząd PZA zatwierdził przedstawiony przez KWS Regulamin Zespołu ds. Uczniowskich Klubów Sportowych i sportu powszechnego

  8 głosów za

  2008-01-09 Nadanie licencji NW Grupie Podhalańskiej GOPR

  Zarząd PZA podjął decyzję w sprawie wniosku KNW o nadanie licencji klubowej, uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowycm w narciarstwie wysokogórskim Grupie Podhalańskiej GOPR

  9 głosów za

  2007-12-28 Zmiana nazwy Komisji Szkolenia

  Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu powołał Interdyscyplinarną Komisję Szkolenia, którą nazwał Komisją Szkolenia PZA.
  Zatwierdził także skład nowej Komisji Szkolenia, którą postanowił przemianować na Komisję Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej.

  7 głosów za

  więcej informacji

   
  © Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
  bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
  NIP: 527-21-39-619
  e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
  email: webmaster@pza.org.pl